Societatea Profesională  CENŢU S.P.R.L. Brasov , membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă, a luat fiinţă la data de 01.01.2007

prin transformarea S.C. CENŢU S.R.L. conform O.U.G. 86/2006 continuând activitatea de practician în insolvenţă începută în anul 1999 de asociatul majoritar Cenţu Aurel ca persoană fizică autorizată.

Experienţa acumulată în domeniul insolvenţei şi bunele rezultate obţinute până în prezent au la bază cunoştiinţele şi specializarea personalului participant,  calităţi ce îşi vor găsi aplicabilitatea  în identificarea celor mai bune soluţii de satisfacere a pretenţiilor creditorilor în derularea procedurii amintite.

Societatea este agreată pentru desfaşurarea activităţii de administrare judiciară/lichidare atât de către  A.V.A.S. Bucureşti cât şi de A.N.A.F Bucureşti si D.G.F.P. Braşov.

Pentru îndeplinirea cu succes a tuturor atribuţiilor ce revin administratorului/lichidatorului judiciar îşi dau concursul un colectiv format din 2 practicieni în insolvenţă definitivi şi 2 experţi contabili , la care se adaugă şi pregatirea profesională a asociatului coordonator Cenţu Aurel, acesta având pe langă calitatea de practician în insolvenţă şi calitaţile de expert contabil, expert tehnic judiciar, expert evaluator proprietăţi imobiliare şi expert  evaluator întreprinderi.

Societatea este în masură să efectueze întreaga gamă de lucrări specifice punerii în practică a procedurii în toate fazele acesteia: insolvenţă, reorganizare sau faliment respectiv analiza situaţiei financiare a societăţii debitoare, elaborarea unor planuri de reoganizare cu şanse mari de reuşită, evaluarea activelor societăţilor debitoare, acordarea de consultanţă în domeniu . Aceste activităţi au ca efect  reducerea importantă a costurilor acţiunii de reorganizare sau lichidare.

Copyright © Lichidari-Evaluari.ro Toate drepturile rezervate: Centu S.P.R.L. si Panta Rhei S.R.L.