Lichidator CENŢU SPRL al KRONSTADT METAL  SRL– în faliment vinde prin licitaţie publica cu strigare la cel mai bun pret oferit stocul de materii prime si obiecte de inventar ramase in patrimoniul societatii debitoare. Licitaţia va avea loc in ziua de 02.03.2021 orele 12.00 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr.16. Ofertele împreună cu dovezile de plată a garanţiei şi dosarul de prezentare se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 09.03.2021, 16.03.2021 şi 23.03.2021 la aceeaşi oră, adresă si preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.