Administrator judiciar  Centu SPRL cu sediul in Brasov, str. Olarilor nr.16 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile si mobile din patrimoniul  SC ROMAN SA – in reorganizare  cu sediul in Brasov, str. Poienelor nr.5, dosar nr.3894/62/2014 al Tribunalului Brasov:

 Bunuri imobile :

teren de 24.497 m.p. inscris in CF 141572 Brasov, numar  cadastral 141706, pret  strigare  112 euro /mp).

teren si constructii de 3.634,98 m.p. inscris in CF 105846 numar top 7290/10/1/2, pret de  90 euro /mp).

teren si constructii de 11.842 m.p. inscris in CF 141180 Brasov,  numarele cadastrale 141180 si  141180 – C1,  pret strigare  85 euro /mp).

teren de   179,12 mp inscrisa in CF 105890 Mun.Brasov, nr.top 7290/10/3/2, pret  strigare   85 euro mp).

teren de   30.649  mp, si constructiile aferente  inscrise in CF  142608  Mun.Brasov, nr. cadastrale  142.608, 142608- C1, 142608- C2 , 142608- C3, 142608- C4 si 142608- C5, pret strigare  85 euro /mp).

teren de   1.223 mp, si constructiile aferente  inscrise in CF  141580  Mun.Brasov, nr. cadastrale  141580, 141580- C1, 141580- C2 si 141580- C3, pret  strigare,  60 euro /mp).

teren de   3.194 mp, inscrisa in CF 141579 Mun.Brasov, nr. cadastral  nr. 141694 pret  strigare   60 euro /mp).

teren de  535,49 mp inscrisa in CF 110658 Mun.Brasov, nr.top 7290/9/2 pret  strigare    60 euro /mp).

teren de   201,00  mp,inscrisa in  CF 141301 Mun.Brasov, nr. cadastral 141301 pret  strigare     60 euro/mp).

teren de  505,40 mp, inscrisa in CF 105826 Mun.Brasov, nr.top 7290/9/1/4, pret  strigare   60 euro mp.

teren de  3.563,82 mp si constructie aferenta , insrisa in , CF 105787 Mun.Brasov, nr.top 7290/10/1/3, pret strigare   60 euro /mp.

teren de   153,49 mp, inscrisa in CF 105787 Mun.Brasov, nr.top 7290/1/2, pret  strigare    60 euro /mp.

teren de  21,41 mp, inscrisa in CF 105787 Mun.Brasov, nr.top 7290/1/10/6, pret  strigare   60 euro /mp.

Preturile de mai sus nu contin t.v.a.

Bunuri mobile :

Autobuz M3 marca AB tip Interurban I-Line data punerii in functiune : 03/2005, , starea tehnica: buna;  la pretul  de 169.000 lei;

Autocamion Roman inmatriculat BV 08 PMV ; data punerii in functiune : 03/2005, starea tehnica buna; la pretul de  25.000 lei;

Autocamion Roman inmatriculat BV 77 RRT; data punerii in functiune : 12/1997, starea tehnica: buna; la pretul de  313.000 lei;

Autoturism Dacia 1305 inmatriculat BV 11 CAF; data punerii in functiune : 03/2005, starea tehnica: buna; la pretul de 4.800 lei;

Autoturism Dacia Logan inmatriculat BV 19 ABV; data punerii in functiune : 01/2007, starea tehnica: satisfacatoare; la pretul 4.600 lei;

Autoturism Dacaia Logan inmatriculat BV 20 ABV; data punerii in functiune : 01/2007, starea tehnica: satisfacatoare ; la pretul de 4.350 lei;

Autoturism Dacaia Logan inmatriculat BV 18 ABV; data punerii in functiune : 01/2007, starea tehnica: satisfacatoare ; la pretul  de 4.350 lei;

Autoturism Dacia Super Nova  inmatriculat BV 07 FXH; data punerii in functiune : 04/2002,  starea tehnica: descompletat  ; la pretul de  735 lei;

Autoturism VW Passat  inmatriculat BV 17 PRO; data punerii in functiune : 01/2004, starea tehnica: satisfacatoare ; la pretul de  26.850 lei;

Presa forja  ( 1 buc) – data punerii in functiune : 11/1962, starea tehnica: satisfacatoare ; la pretul de  135.000 lei/buc.

Preturile nu contin taxa pe valoarea adaugata.

Licitatia publica va avea loc la sediul administratorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 28.03.2017  incepand cu ora 12.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul administratorului judiciar  cu cel putin 4 ore inainte de data licitatiei , dosarul de prezentare la pretul de pretul de 2.000 lei+TVA  pentru bunurile imobile si  0,5 % + TVA  din valoarea  bunurile ce urmeaza  a se achizitiona , dar nu mai putin de 100 lei + tva in cazul bunurilor mobile . Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare al bunurilor ce se doreste a se achizitiona. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 04.04.2017 , si 11.04.2017 la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii.

Relatii suplimentare la telefon 0268/418699 sau 0722/682086.

Administrator judiciar Centu SPRL cu sediul in Brasov, str. Olarilor nr.16 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor  bunuri din patrimoniul  SC ROMAN SA – in reorganizare cu sediul in Brasov, str. Poienelor nr.5, dosar nr.3894/62/2014 al Tribunalului Brasov: Imobilul protocol expozitie este compus din :

teren de 7121 m.p. si  cladirile: corp A cladire  P+E, pif 1981 a.c.140 m.p. a.d.. 280 m.p;  corp B1- cladire  P hol, pif 1981 a.c.= a.d.. 60 m.pcorp B2- cladire  P birouri grup sanitar , pif 1981 a.c.= a.d.. 44 m.pcorp C – cladire  P sala conferinte, pif 1981 a.c.= a.d.. 54 m.psalon prezentare produse  a.c.=a.d. = 2.923 m.p. ;  platforma carosabila  de 3830m.p. + 1.475 m.p. trotuare .  Imobilul este inscris in CF 120269 Brasov, nr. topografic  7324/3 – liber de sarcini . Imobilul se vinde impreuna cu terenurile aferente respectiv: teren  lot 1 in suprafata de  2706  m.p. inscris in CF 13719 Brasov, nr. topografic 7336/2/2/1; teren – in suprafata de  450  m.p. inscris in CF 46480 Brasov, nr. topografic 7335/3/2/1; teren –  in suprafata de  488  m.p. inscris in CF 13717 Brasov, nr. topografic 7335/2/2/1; teren – in suprafata de  644  m.p. inscris in CF 46478 Brasov, nr. topografic 7336/1/2/1; Pretul de strigare al intregii proprietati imobiliare este de 5.760.000 lei + t.v.a. Cu privire la tva va fi aplicabil regimul juridic prevazut de Codul fiscal. Licitatia publica se va desfasura potrivit  celor aprobate de adunarea creditorilor din data de 06.04.2016, la sediul administratorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 28.03.2017  incepand cu ora 14.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul administratorului judiciar  cu cel putin 24 ore inainte de data licitatiei dosarul de prezentare la pretul de 8.000 lei + tva  . Garantia de participare va fi de 20% din pretul de strigare al bunului ce urmeaza a se achizitiona. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 29.03.2017 , 04.04.2017 , 11.04.2017 si 18.04.2017  la aceeasi ora, aceeasi locatie si aceleasi conditii. Relatii suplimentare la telefon 0268/418.699 sau 0722/682.086.