Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, bunuri identificate în averea debitoarei PROING DEVELOPMENT GROUP SRL– în faliment, printre care: generatoare de curent, conform listei si preţurilor aflată la lichidatorul judiciar şi care va fi pusă la dispoziţie la cerere.

Licitaţia va avea loc in ziua de 17.09.2020 orele 11.00 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea vânzării. Preţul caietului de sarcini este de 5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A.. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 24.09.2020; 01.10.2020 şi 08.10.2020 la aceeaşi oră, adresă si preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.