Lichidator judiciar CENŢU SPRL, cu sediul în Braşov, str. Olarilor nr. 16, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul  societăţii Brafor SA – în faliment cu sediul in Brasov:

  1. Proprietatea imobiliară înscrisă în CF nr. 23338 Comandău, având nr. cadastral 23338, compusă din teren în suprafață de 2.957 mp, și construcții: clădire gară cu nr. cad. 23338-C1; brutărie cu nr. cad. 23338-C2; garaj cu nr. cad. 23338-C3, începând de la preţul de 140.000,00 lei, ce nu conţine T.V.A.;
  2. Teren înscris în CF nr. 24247 Covasna, având nr. top: 5308, în suprafață de 122 mp, fâneață ”Buzaskertek”, regim juridic nespecificat în CF, intravilan conform PUG, începând de la preţul de 800,00 lei, ce nu conţine T.V.A.;
  3. Teren înscris în CF nr. 24248 Covasna, având nr. top: 5510, în suprafață de 140 mp, fâneață ”Buzaskertek”, regim juridic nespecificat în CF, intravilan conform PUG, începând de la preţul de 1.120,00 lei, ce nu conţine T.V.A.;
  4. Teren înscris în CF nr. 24249 Covasna, având nr. top: 2852, în suprafață de 428 mp, situat în intravilanul oraşului Covasna, str. Pava de Jos (DJ121), F.N., începând de la preţul de 13.600,00 lei, ce nu conţine T.V.A. .

Licitaţia publică se va desfăsura la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, str. Olarilor nr. 16, la data de 20.08.2020, ora 15.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei caietul de sarcini la preţul de  0,5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A. . Garanţia de participare va fi de 20% din pretul de strigare al bunurilor ofertate şi se achită în contul RO28BRDE080SV44036400800, deschis la BRD Groupe Société Générale S.A, pe numele debitoarei falite, cod fiscal 5765942. Relaţii suplimentare la telefon 0268/418699 sau 0722/682086. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia se va relua în zilele de  27.08.2020 şi 03.09.2020 la aceeaşi oră, aceeaşi locaţie şi aceleaşi condiţii.