ORIRUX COMPANY SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde prin licitaţie publică cu strigare proprietatea imobiliară aparţinând societăţii ORIRUX COMPANY SRL – în faliment compusă din: imobil teren, în suprafaţă de 10002 mp – Cârţa, înscris în CF nr. 100186/Cârţa, nr. top/cad. 100186, situat în extravilanul comunei Cârţa f.n, jud. Sibiu, la preţul de 29.740,50 lei, ce nu conţine TVA. Licitaţia va avea loc în ziua de 27.08.2020 ora 13.30 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Dosarul de prezentare se poate achiziţiona cu 24 ore înainte la preţul de 200 lei + TVA, moment până la care se va achita şi garanţia de participare reprezentând 10% din preţul de strigare. În caz de nevalorificare, licitatia se va repeta în zilele de 03.09.2020; 10.09.2020 şi 17.09.2020, la aceeaşi oră, adresa şi preţ. Informaţii suplimentare la telefon 0268/418699.
Conform raport evaluare, proprietatea subiect: este formată din 1 lot de teren, astfel:
 un lot de teren în suprafaţă totală de 10.002 mp situat în extravilanul comunei Cărţa f.n, având categoria de folosinţă – păşune (conform extrasului de de carte funciară),
 Localizare: extravilan comuna Cărţa, pozitie lateral Nord c.c.a 500 m de DN 1 f.n, cu acces din DJ 105D, înscris sub nr. top/cad , cad. 100186 în CF nr. 100186/Cârţa. Proprietatea are deschidere la drumul DJ 105D de c.c.a 29 ml. Acesul la proprietatea subiect se poate face din DJ 105D localitate: rurală, de tip comuna
 Forma geometrica: regulată, dreptunghiulara
 Topografie: plană
 Front stradal: 29 ml.
 Utilitati: apă -potabila la c.c.a 500m, curent – linie electrica de tip LEA MT Langa teren,
 Acesul la proprietatea subiect se poate face din DJ 105D.
 Tip zonă: preponderent agricola, cu terenuri arabile si pasuni. Proprietatea subiect este inconjurata de alte terenuri agricole cultivate,
 Zonă de amplasare: extravilan comuna Cărţa, la c.c.a 500m de DN1 cu acces direct din DJ 105D.
 Ambient: liniştit.
 Utilizare imobil: teren situat în extravilanul localitatii, agricol, categoria de folosinta – pasune
 Certificate, autorizaţii, restricţii: nu s-a prezentat certificat de urbanism din care să rezulte destinaţia sau restricţiile terenului.
 Regim juridic: extravilan
 Vecinătăţi: Est:- drum acces; Vest : – teren liber , Nord : :- teren liber , Sud: :- teren liber.
 Data evaluării: 03.09.2014
 Data cursului valutar: 03.09.2014 1EUR- 4,4060 RON
 Data inspecţiei: 29.08.2014.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *