RAPORT PRIVIND CAUZELE SI IMPREJURARILE CARE AU CONDUS LA STAREA DE INCETARE DE PLATI A DEBITOAREI S.C.  DACIA INVEST GRUPS.R.L.

Subscrisa CENTU SPRL, cu sediul in Brasov strada Olarilor nr. 16, a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al S.C. DACIA INVEST GRUP S.R.L.– in insolventa,  prin Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu din data de 14.02.2011, in dosarul 18014/62/2009, aflat pe rolul Tribunalului Brasov.

In aceasta calitate, administratorul judiciar, conform art. 59 din Legea 85/2006, a intocmit prezentul Raport privind cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei S.C. DACIA INVEST GRUP S.R.L.– in insolventa.

Capitolul I:  PREZENTARE SOCIETATII DEBITOARE:

1 DENUMIREA S.C. DACIA INVEST GRUP S.R.L.– in insolventa
2 SEDIU SOCIAL Municipiul Brasov, Str.Jupiter, Nr.1 cod postal 0500360 spatiul comercial nr.142B in cadrul Complex Comercial Orizont, Jud.Brasov
3 PUNCT DE LUCRU
 • Brasov, Aleea Pietonala Jupiter, Zona Cosmos – dovada sediu – adeverinta Nr.1395 din 03.07.1997 / 50 de ani.
 • Brasov, Str Bisericii Romane, Nr.88, Ap.2 – dovada sediu – contract comodat din data de 30.06.2010
4 FORMA JURIDICA SI DATA INFIINTARII Societate cu raspundere limitata, infiintata in 30.04.1996, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/630/1996, cod unic de inregistrare 8404519, atribut fiscal RO
5 STRUCTURA ASOCIATIILOR Conform inregistrarilor RECOM de la data de 16.03.2010 structura asociatiilor era formata din

 • Persoane fizice:

§         RUSU STAMATIADE – cetatean roman nascut la data de 18.03.1956 in Miercurea Ciuc, CNP:1560318080085, posesor CI seria BV Nr.159327, domiciliat in Colonia Bod(Com.Bod), Str.Fabricii Bl.3, Sc.A, Ap.2, Jud.Brasov / 100% procent beneficii si pierderi

 • Persoane juridice

§         Nu exista.

 • Asociati tip lista

§         Nu exista.

6 CONDUCEREA SOCIETATII Conducerea si administrarea societatii a fost exercitata, conform Act Constitutiv Actualizat al societatii si al Actului Aditional 12872 din data de 07.07.2009 de catre:

 • RUSU STAMATIADE – administrator – puteri conform Act.Adit.Nr.7464/29.10.2009; data numirii – 12.02.2004;  cetatean roman nascut la data de 18.03.1956 in Miercurea Ciuc, CNP:1560318080085, posesor CI seria BV Nr.159327, domiciliat in Colonia Bod(Com.Bod), Str.Fabricii Bl.3, Sc.A, Ap.2, Jud.Brasov
 • SAVIN CORNEL – administrator – puteri conform Act.Adit.Nr.12872/07.07.2009; data numirii – 07.07.2009;  cetatean roman, necasatorit, nascut la data de 01.11.1970 in Brasov, CNP:1701101080010, posesor CI seria BV Nr.150785, domiciliat in Brasov, Str.Ciprian Porumbescu, Nr.48, Bl.8, Sc.B, Ap.18, Jud.Brasov

Conform dispozitiilor legale prevazute in L85/2006 administratorul special care sa reprezinte societatea pe perioada desfasurarii procedurii de insolventa a fost numit, conform hotararii Nr.1 / 11.06.2010, in persoana lui DODU VASILE ALEXA, cetatean roman, nascut la data de 04.04.1951 in localitatea Lesu, Jud.Bistrita Nasaud.

7 OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE Potrivit statutului, activitatea preponderenta a societatii, o constituie, “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod CAEN – 6820;
8 CAPITALUL  SOCIAL Capitalul social subscris si varsat este stabilit la suma de 1.000.000 lei, fiind divizat in 100.000 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare parte, detinut in totalitate de asociatul unic RUSU STAMATIADE.

NOTA: – CONFORM „HOTARARII ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC DACIA INVEST GRUP SRL, NR.14.075 DIN DATA DE 19.04.2011, SE REVOCA D-UL DODU VASILE ALEXA DIN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR SPECIAL SI SE DESCARCA DE GESTIUNE CU ACEEASI DATA SI TOTODATA SE NUMESTE IN CALITATE DE ADMINISTRATOR SPECIAL D-UL SAVIN CORNEL DOMICILIAT IN BRASOV, STR.CIPRIAN PORUMBESCU, NR.48, BL.8, SC.B, AP.18, JUD.BRASOV.

CAPITOLUL II: SCURT ISTORIC AL SOCIETATII.

S.C. DACIA INVEST GRUP S.R.L.– in insolventa, a fost constituita in anul 1996 si activeaza in domeniul imobiliar principala sa activitate fiind inregistrata in CAEN la nr.6820 – „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”

Societatea a inregistrat activitate economica incepand cu anul 1997 avand un trend crescator pana in anul 2006.

La data de 27.05.1997 societatea semneaza cu Primaria Brasov, Contractul de Concesiune Nr.17  inregistrat la Primaria Brasov sub nr.19913/27.05.1997 si a actului aditional nr.01/02.07.1997 inregistrat la Primaria Brasov sub nr.27.165/24.07.1997., pentru exploatarea obiectivului  Complex Comercial Orizont 3000 din Brasov.  Odata cu semnarea contractului de concesiune si a investitiilor efectuate in Complex Comercial Orizont 3000, SC DACIA INVEST GRUP SRL inregistreaza o crestere exponentiala a cifrei de afaceri rezultata din inchirierea spatiilor comerciale din incinta obiectivului.

La data de 23.05.2008 se autentifica la BNP COMSA DUMITRU din Brasov, ODCP Nr.1237, Contractul de imprumut si act de garantie mobiliara si imobiliara semnat sub semnatura privata cu incheiere de data certa nr.2899/16.04.2008, intre Pandele Liviu, cetatean roman avand CNP:1650506080039 cu domiciliul in Brasov, Str.Bisericii Romane, Nr.88, in calitate de imprumutator si SC DACIA INVEST GRUP SRL cu sediul in Brasov, Str.Bisericii Romane Nr.88, in calitate de imprumutata, prin care imprumutatul primeste o suma de 600.000 euro prin predarea de catre imprumutator a sumei astfel:

 • 300.000 EURO, in lei la cursul BNR prin predarea de catre imprumutator imprumutatului anterior datei autentificarii contractului, respectiv data de 16.04.2008
 • 300.000 EURO, in lei la cursul BNR prin predarea de catre imprumutator imprumutatului anterior datei autentificarii contractului, respectiv data de 24.04.2008

Imprumutatul (SC DACIA INVEST GRUP SRLse oblica sa restituie imprumutatorului (Pandele Liviu) intreaga suma dupa 41 de zile de la data de 16.04.2008. Odata cu acest contract de imprumut se constituie ca si garantie drept de gaj asupra dreptului de creanta pentru sumele de incasat cu titlu de chirie rezultat din dreptul de folosinta din inchiriere acordat beneficiarilor prezenti si viitori ai spatiilor comerciale aflate pe terenurile aflate in concesiunea sa si identificate cu:

 • Imobil inscris in CF. Nr.17161 al localitatii Brasov, la A+56, A+57, A+58, A+59, A+61, A+62, A+63 constituite din terenuri in suprafata totala de 5.528 metrii patrati.

In conditiile in care incepand cu 17.03.2009  SC DACIA INVEST GRUP SRL a pierdut principala sursa de venit s-a inregistrat o crestere exponentiala a datoriilor societatii atat cu furnizorii de servicii cat si cu obligatiile catre bugetul statului ceea ce a condus la starea de insolventa. Pierderea principalelor venituri din activitati de inchiriere, in urma contractului de imprumut devenit titlu executoriu a fost contestata in mai multe dosare ce s-au derulat sau se deruleaza pe rolul instantelor de judecata.

Contractul de imprumut devenit titlu executoriu a dus la aparitia „Actului de adjutecare” intocmit de Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dinca &Corsate prin care D-lui Pandele Liviu domiciliat in Brasov, Str.Bisericii Romane Nr.88 i se adjudeca definitiv pentru suma de 687.570 USD (2.279.844,60 RON) dreptul de concesiune asupra terenurilor asa cum sunt ele prevazute in contractul de concesiune Nr.17/27.05.1997 inregistrat la Primaria Brasov sub nr.19913/27.05.1997 si a actului aditional nr.01/02.07.1997 inregistrata la Primaria Brasov sub nr.27.165/24.07.1997.\

Pandele Liviu si SC ORIZONT 3000 SRL au semnat Contractul de mandat (interpunere) de la data de 01.10.2009 cu Act Aditional semnat de ambele parti la data de 22.12.2009 prin care societatea comerciala ORIZONT 3000 SRL sa incaseze in numele lui Pandele Liviu sumele aferente chiriilor din dreptul de folosinta din inchiriere pe care toti chiriasii Complexului Comercial Orizont 3000 din Brasov l-au semnat initial cu SC DACIA INVEST GRUP SRL. De mentionat ca si acest contract este contestat in mai multe dosare aflate pe rolul instantelor.

La Tribunalul Brasov, Sectia Comerciala- Falimente de-a lungul anului 2009 se depun impotriva debitoarei SC DACIA INVEST GRUP SRL mai multe solicitari de declansare a procedurii insolventei precum si o interventie in interes propriu asa cum sunt ele enumerate mai jos:

1.      La data de 14.05.2009 / Nr.dosar: 4483/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa initiata de catre creditoarea SC MIESS COM SRL pentru recuperarea unei creante in valoare de 26.553,72 RON.

2.      La data de 04.06.2009 / Nr.dosar: 5190/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa initiata de catre creditoarea Expertul Tehnic Munteanu Daniela pentru recuperarea unei creante in valoare de 18.600 RON.

3.      La data de 25.08.2009 / Nr.dosar: 6982/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa initiata de catre creditoarea SC SILVER WOOD SRL pentru recuperarea unei creante in valoare de 29.999,99 RON.

4.      La data de 01.10.2009 / Nr.dosar: 7781/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa initiata de catre creditoarea SC CORONA PROTECTION SERVICE SRL (fosta SC DACIA SECURITY SERVICE SRL) pentru recuperarea unei creante in  valoare de 1.089.229,97 lei.

5.      La data de 14.10.2009 / Nr.dosar: 8014/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa cu intentia de reorganizare pe baza unui plan de reorganizare initiata de catre debitoarea SC DACIA INVEST GRUP SRL in conditiile in care datoriile societatii se declara a fi de aproximativ 4.300.000 RON.

6.      La data de 02.11.2009 / Nr.dosar: 8014/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa initiata de catre creditorul PANDELE LIVIU pentru recuperarea unei creante in valoare de 2.516.144 RON. La data de 16.11.2009 creditorul PANDELE LIVIU revine cu o cerere rectificatoare referitor la solicitarea initiala din data de 02.11.2009 prin care solicita deschiderea unui dosar separat privind creanta sa.

7.      La data de 20.11.2009 / Nr.dosar: 9072/62/2009, solicitarea deschiderii procedurii de insolventa initiata de catre creditoarea SC IDEAL INSTAL SRL pentru recuperarea unei creante in valoare de 71.638 RON.

8.      La data de 23.11.2009 SC SPIDER SRL formuleaza cerere de interventie in interes propriu pentru o creanta de recuperat in suma de 6840,82 lei lunar, 9890,59 lei lunar, respectiv 726.433 lei.

La data de 18.01.2010 , Tribunalul Brasov in Sedinta Camerei de Consiliu prin Judecator Sindic Silviu Oprea dispune deschiderea procedurii generale a insolventei la cererere, impotriva debitoarei SC DACIA INVEST GRUP SRL, numeste ca administrator judiciar provizoriu pe CII FATU MARIA, conexeaza dosarele 5190/62/2009, 7781/62/2009, 4483/62/2009, 6982/62/2009 si 9072/62/2009 la dosarul deschis de debitoare cu numarul 8014/62/2009 si respinge interventia in interes propriu formulata de SC SPIDER SRL.

La data de 17.05.2010 prin Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu a Tribunalului Brasov, numar dosar 8014/62/2009 s-a dispus inlocuirea administratorului judiciar provizoriu CII FATU MARIA numit in data de 18.01.2010 si inlocuirea cu administrator judiciar provizoriu  CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA SPRL care va indeplini atributiile prevazute de Art.20 din L85/2006. Dispunerea s-a realizat in condiiile in care administratorul judiciar provizoriu numit initial a solicitat inlocuirea sa din cauza sus mentionata iar Decizia nr.194/R a Curtii de Apel Brasov a admis recursul declarat de creditoarea SC MIESS COM SRL impotriva incheierii din 18.01.2010 a Tribunalului Brasov.

La data de 14.02.2011 prin Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu a Tribunalului Brasov, numar dosar 8014/62/2009 s-a dispus inlocuirea administratorului judiciar CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA SPRL numit in data de 17.05.2010 si inlocuirea cu administrator judiciar CENTU SPRL care va indeplini atributiile prevazute de de L85/2006 privind continuarea procedurii. Dispunerea s-a realizat pe baza art.22 al.2 si art.11 al.1 lit.c din L85/2006 la baza fiind solicitarea CASEI DE INSOLVENTA TRANSILVANIA SPRL iar motivele temeinice aratate de instanta au fost urmatoarele:

 • Dosar complex in care debitoarea SC DACIA INVEST GRUP SRL este implicata in peste 50 de procese pe rolul instantelor ceea ce implica prezenta unei persoane aproape zilnic la sediul societatii lucru inposibil de realizat in conditiile in care administratorul judiciar are sediul la Cluj Napoca.
 • Dosar ce necesita prezenta zilnica a administratorului judiciar la sediul debitorului privind activitatea economica.
 • In ultima perioada administratorul judiciar nu si-a indeplinit atributiile prevazute de art.20 din L85/2006, fapt ce ingreuna activitatea debitoarei si posibilitatea de reorganizare.

Dupa deschiderea procedurii insolventei debitorului SC DACIA INVEST GRUP SRL, mai multe societati comerciale creditoare au deschis actiuni in instanta, in vederea clarificarii situatiei juridice a societatii, actiuni de anulare a contractului de imprumut si a actului de adjudecare precum si alte pretentii.

De mentionat ca si Primaria Brasov a deschis la 05.07.2010 o Actiune in Contencios Administrativ solicitand instantei rezilierea contractului de concesiune Nr.17/27.05.1997 si a actelor aditionale aferente pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de concesionar, nulitatea actului de adjudecare din 17.03.2009 prin care Pandele Liviu preia drepturile unui teren in fapt concesionat de Primaria Brasov si restituirea concedentului obiectul concesionarii.

De asemenea in 2010 Primaria Brasov a facut o verificare a Complexului Orizont 3000 din Brasov in urma careia a emis SOMATIA DE INTRARE IN LEGALITATE nr.AR/45142/2010/VII prin care se constata ca SC DACIA INVEST GRUP SRL, nu a respectat autorizatia de constructie de pe terenul  stipulat in contractul de concesiune si astfel este in ilegalitate in mai multe puncte:

o       Construire magazine pe cai de evacuare in caz de incendiu

o       Piramida de sticla din capatul tronsonului A inspre B-dul Saturn.

o       Corp administrativ construit in afara terenului concesionat

o       Constructiile aferente corpurilor E si F nu se gasesc pe terenul concesionat.

SC DACIA INVEST GRUP SRL a demarat si ea in instanta, in calitate de creditor, somatii de plata pentru facturi de diverse utilitati emise catre chiriasii Complexului Orizont 3000  si neincasate. De mentionat ca actiunile au fost facute in mod independend dupa deschiderea procedurii insolventei si nu au fost avizate de catre administratorul judiciar intocmai cum procedura prevede. Casa de Insolventa Transilvania, administratorul judiciar desemnat in acea perioada nu si-a insusit actiunile respective.

Administrarea debitorului aflat in procedura de insolventa a fost asigurata de catre:

o    RUSU STAMATIADE – administrator – puteri conform Act.Adit.Nr.7464 / 29.10.2009; data numirii – 12.02.2004;  cetatean roman nascut la data de 18.03.1956 in Miercurea Ciuc, CNP:1560318080085, posesor CI seria BV Nr.159327, domiciliat in Colonia Bod(Com.Bod), Str.Fabricii Bl.3, Sc.A, Ap.2, Jud.Brasov

o    SAVIN CORNEL – administrator – puteri conform Act.Adit.Nr.12872 / 07.07.2009; data numirii – 07.07.2009;  cetatean roman, necasatorit, nascut la data de 01.11.1970 in Brasov, CNP:1701101080010, posesor CI seria BV Nr.150785, domiciliat in Brasov, Str.Ciprian Porumbescu, Nr.48, Bl.8, Sc.B, Ap.18, Jud.Brasov

Conform dispozitiilor legale prevazute in L85/2006 administratorul special care sa reprezinte societatea pe perioada desfasurarii procedurii de insolventa la data intocmirii prezentului raport a fost numit D-ul Savin Cornel, conform „Hotararii adunarii generale a asociatilor SC DACIA INVEST GRUP SRL, Nr.14.075 din data de 19.04.2011Conform acestei hotarari adoptate a fost revocat din calitatea de administrator special, desemnat pana la aceasta data, in persoana D-lui Dodu Vasile Alexa.

CAPITOLUL III: ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA

Intrucat este necesar ca in indeplinirea atributiilor sale sa determine cauzele intrarii societatii in stare de insolventa, administratorul judiciar va face o analiza economico-financiara a S.C. DACIA INVEST GRUP S.R.L.  – in insolventa.

Informatiile generale care au stat la baza analizei provin din contabilitatea debitoarei si sunt reflectate in contul de profit si pierdere simplificat. Realitatea datelor cuprinse in situatiile financiare si patrimoniale in baza carora are loc analiza, sunt in responsabilitatea organelor de conducere ale debitoarei.

De la infiintare si pana la sfarsitul anului 2006 activitatea a fost in continua crestere asa cum rezulta din  valoarea cifrei de afaceri. Incepand cu 2007 societatea inregistreaza primele semne de regres al incasarilor, cifra de afaceri scazand cu peste 38% fata de sfarsitul anului 2006. In ceea ce priveste rezultatul net si numarul de angajati al societatii acesta a inregistrat o evolutie fluctuanta asa cum se poate observa in analiza situatiei economice a societatii pe perioada 1999-2008 mai jos reliefata:

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajaţi

1999

558.526,40

1.612.360,70

1.620.045,20

-10.307,50

15

2000

1.003.966,40

1.469.811,60

1.426.731,90

12.049,40

45

2001

1.253.234,70

3.072.313,60

2.414.942,20

478.962,70

42

2002

1.679.796,10

1.963.408,10

1.661.550,10

157.580,70

35

2003

2.105.025,70

2.723.590,30

2.709.412,00

3.020,10

30

2004

2.768.695,00

4.319.258,30

4.789.130,90

-488.203,30

30

2005

2.676.364,00

4.110.040,00

5.265.477,00

0,00

40

2006

3.315.439,00

8.963.831,00

9.671.818,00

-720.672,00

40

2007

2.050.056,00

3.407.250,00

3.376.876,00

5.663,00

30

2008

2.182.859,00

2.499.275,00

2.872.594,00

-373.319,00

20

Date financiare DACIA INVEST GRUP SRL — Continuare

An t

Stocuri)

Casă şi Conturi la (RON)

Creanţe (RON)

Total capitaluri (RON)

Capital social)

1999

5.782,60

91.672,70

3.857,70

-6.423,80

400,00

2000

8.974,80

357.535,00

3.657,70

5.625,60

400,00

2001

47.215,70

630.296,00

3.821,90

474.588,30

400,00

2002

61.890,20

402.246,90

13.422,80

641.769,00

10.000,00

2003

46.227,20

706.152,00

126.898,40

1.401.249,10

766.460,00

2004

244.836,40

1.824.370,50

221.860,50

1.126.819,90

1.000.000,00

2005

979.109,00

1.244.076,00

309.098,00

-38.165,00

1.000.000,00

2006

562.582,00

1.336.968,00

2.162.419,00

-946.468,00

1.000.000,00

2007

36.914,00

1.606.796,00

3.384.319,00

-941.668,00

1.000.000,00

2008

18.527,00

2.086.761,00

2.823.830,00

-1.314.123,00

1.000.000,00

Pe baza Incheierii din Sedinta Camerei de Consiliu a Tribunalului Brasov, numar dosar 8014/62/2009 de la data de 14.02.2011, prin care CENTU SPRL in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei inlocuieste CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA SPRL in dosarul mai sus mentionat, s-a trecut la preluarea dosarului, drept pentru care s-a intocmit „Proces verbal de predare primire” incheiat in data de 03.03.2011 intre cele doua societati profesionale de practicieni in insolventa.

Analiza economica financiara a debitorului SC DACIA INVEST GRUP SRL – in insolventa se bazeaza pe documentatia regasita in dosarul preluat conform Procesului de predare primire mai sus amintit si pe baza solicitarii Nr.133/18.03.2011 facuta de catre Centu SPRL catre debitoare – prin administrator special Dodu Vasile Alexa.

A. Analiza contului de rezultate :

Denumire indicator

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

*31.12.2010

Cifra de afaceri

2,050,056.00

2,182,859.00

1,736,845.67

39,907.64

Venituri din productie

2,050,056.00

2,182,859.00

1,736,845.67

39,907.64

Alte venituri din exploatare

1,357,046.00

316,354.00

808,394.70

56,570.43

Venituri financiare

148.00

62.00

10.71

26.11

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

Total venituri

3,407,250.00

2,499,275.00

2,545,251.08

96,504.18

Cheltuieli privind stocurile

217,942.00

134,823.00

103,552.84

1,472.22

Chelt. cu utilitatile

281,285.00

270,574.00

229,983.73

17,629.24

Chelt. cu pers. , asig. si protectie sociala

94,489.00

7,429.00

13,337.00

162,319.00

Cheltuieli cu amortizarea

109,572.00

81,134.00

52,071.76

97,522.34

Chelt. cu prestatii externe

1,372,246.00

1,418,743.00

-248,103.67

98,787.81

Cheltuieli cu impozite si taxe

74,237.00

129,371.00

1,601,242.20

1,556.71

Chelt. Despgb+. active cedate

1,216,121.00

785,057.00

2,395,046.29

-30,522.16

Cheltuieli privind dobanzile

10,984.00

0.00

48,590.27

0.00

Alte cheltuieli financiare

0.00

45,463.00

0.00

0.00

Cheltuieli extraordinare

0.00

0.00

Total cheltuieli

3,376,876.00

2,872,594.00

4,195,720.42

348,765.16

Rezultatul brut

30,374.00

-373,319.00

-1,650,469.34

-252,260.98

Impozit profit

24,711.00

0.00

5,733.00

6,450.03

Rezultat net

5,663.00

-373,319.00

-1,656,202.34

-258,711.01

*Datele financiare de la 31.12.2010 se bazeaza pe balanta intocmita de societate dar la care se mai pot opera modificari conform legii pana cand se va depune alaturi de bilantul contabil la AFP Brasov.

Se observa o evolutie nefavorabila a rezultatelor economico-financiare incepand cu anul 2006 cand societatea a inceput sa inregistreze un rezultat net negativ care s-a amplificat pana la sfarsitul anului 2010.  Pentru a detalia cat mai bine situatia financiara administratorul judiciar a analizat o comparatie intre anii 2009 versus 2008 si 2010 versus 2009 pentru a determina cu acuratete elementele ce au determinat degradarea situatiei economice a societatii  in aceasta perioada.

1. Veniturile

 • An 2009 vs An 2008:

o       Totalul veniturilor la 2009 inregistareaza o crestere de peste 1.8% (45.976 lei) comparativ cu anul precedent in principal datorita cresterii exponentiale de peste 490.000 lei a „altor venituri din exploatare” in conditiile in care veniturile din activitatea principala au inregistrat doar 79.57% din cele inregistrate la sfarsitul lui 2008.

o       Scaderea veniturilor din activitatea principala nu este determinata exclusiv de piata ci si de cedarea dreptului de incasare a sumelor provenite din contractele de inchiriere odata cu punerea in aplicare a „Actului de adjutecare” intocmit de Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dinca &Corsate prin care D-lui Pandele Liviu i se adjudeca definitiv pentru suma de 687.570 USD (2.279.844,60 RON) dreptul de concesiune asupra terenurilor asa cum sunt ele prevazute in contractul de concesiune Nr.17/27.05.1997 inregistrat la Primaria Brasov sub nr.19913/27.05.1997 si a actului aditional nr.01/02.07.1997 inregistrata la Primaria Brasov sub nr.27.165/24.07.1997.

o       Alte venituri din exploatare in suma de 808.394 lei sunt formate din:

§         Venituri din despagubiri, penalitati si amenzi: 42.459 lei

§         Venituri din vanzari de active: 711.590 lei

§         Alte venituri din exploatare: 54.345

Ca si concluzie cresterea exponentiala a altor venituri din exploatare a acoperit scaderea veniturilor din chirii insa la sfarsitul anului 2009 rezultatul net a fost unul negativ amplificat fata de sfarsitul anului 2008.

 • An 2010 vs An 2009:

o       Totalul veniturilor la 31.12.2010 reprezinta doar 3,79% din totalul veniturilor de la 31.12.2008 in conditiile in care veniturile din activitatea principala la 31.12.2010 sunt in suma de 39.907 lei comparativ cu 1.736.845,67 lei inregistrati la data de 31.12.2009.

o       Veniturile productive ce sunt si in componenta cifrei de afaceri la sfarsitul anului 2010 erau formate din:

§         Venituri din redevente, chirii: 15.280 lei.

§         Venituri din activitati diverse: 24.627 lei.

o       Alte venituri din exploatare in suma de 56.570 lei reprezinta 58% din totalul veniturilor inregistrate la sfarsitul anului 2010 si sunt formate din:

§         Venituri din despagubiri, penalitati si amenzi: 12.697 lei

§         Venituri din recuperari chelt. de judecata: 30 lei

§         Alte venituri din exploatare: 43.843

Ca si concluzie  generala se remarca faptul ca societatea comerciala DACIA INVEST GRUP SRL isi pierde incepand cu 2009 principala sursa de venit prin cedarea drepturilor provenite din contractele de inchiriere din Complexul Orizont 3000 Brasov catre Pandele Liviu si de aici scaderea brusca a veniturilor inregistrate.

2.Cheltuielile

 • An 2009 vs An 2008:

o       Totalul cheltuielilor inregistreaza la sfarsitul lui 2009 o crestere cu 46 % comparativ cu aceeasi perioada din 2008 insa de remarcat este faptul ca aceasta amplificare a cheltuielilor este diferita in cadrul grupelor de cheltuieli in conditiile in care unele inregistreaza si diminuari. Astfel din categoria cheltuielilor care s-au redus in 2009 fata de 2008 fac parte:

§         Cheltuielile cu stocurile – in 2009 reprezinta 76,81% din cele inregistrate in 2008

§         Cheltuielile cu utilitatile – in 2009 reprezinta 85% din cele inregistrate in 2008.

§         Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor – in 2009 reprezinta 64,18 % din cele inregistrate in 2008.

§         Cheltuielile cu prestatiile externe: sunt inregistrate cu o suma  negativa de 248.104 lei deoarece inregistrarea cu „cheltuielile cu tertii” are o valoare negativa de 365.713 lei.

Scaderea totala in suma neta la sfarsitul lui 2009 comparativ cu sfarsitul anului 2008 pentru aceste categorii de cheltuieli este in suma de 1.767.769 lei.

o       In componenta cheltuielilor inregistrate in 2009 sunt categorii de cheltuieli care au inregistrat cresteri exponentiale ce au determinat o crestere totala a cheltuielilor la sfarsitul lui 2009 fata de aceeasi perioada din 2008 cu o valoare de 1.323.126 lei. Din categoria lor fac parte:

§         Cheltuieli cu personalul, asigurarile si protectia sociala – crestere de 79% in valoare de 5.908 lei

§         Cheltuieli cu impozite si taxe: crestere de 1.138% in valoare de 1.471.871 lei. De remarcat ca aceasta crestere exponentiala are loc in urma controlului desfasurat de organele specializate si abilitate ale legii privind controlul fiscal.

§         Cheltuieli cu despagubiri si active cedate: crestere de 205% in valoare de 1.609.989 lei.

Avand in vedere faptul ca urmatoarele categorii de cheltuieli -, cheltuielile cu impozite/taxe precum si cele cu activele cedate – au crescut in 2009 cu o suma neta de 3.087.768 lei, s-a acoperit scaderea de cheltuiala inregistrata de celalalte categorii de cheltuieli in valoare de  1.767.769 lei si astfel s-a inregistrat o crestere totala a cheltuielilor la sfarsitul anului 2009 cu 1.323.127 lei fata de cea inregistrata la sfarsitul anului 2008.

Ca si concluzie se remarca faptul ca valoriile cheltuielilor inregistrate la sfarsitul lui 2009 fata de 2008 sunt mult mai mari si nu sunt corelate cu trendul veniturilor inregistrate in aceeasi perioada.

 • An 2010 vs An 2009:

o       Totalul cheltuielilor inregistreaza la sfarsitul lui 2010 o scadere de peste 91% comparativ cu aceeasi perioada din 2009 insa aceasta scadere a cheltuielilor este diferita in cadrul grupelor de cheltuieli in conditiile in care unele inregistreaza si cresteri. Astfel din categoria cheltuielilor care au avut un trend descendent in 2010 fata de 2009 fac parte:

§         Cheltuielile cu stocurile – in 2010 reprezinta 1,42% din cele inregistrate in 2009

§         Cheltuielile cu utilitatile – in 2010 reprezinta 7,67% din cele inregistrate in 2009.

§         Cheltuielile cu impozite si taxe – in 2010 reprezinta 0,10 % din cele inregistrate in 2009.

§         Cheltuielile cu despagubiri si active cedate: sunt inregistrate cu o suma  negativa de 30.522 lei deoarece inregistrarea cu „cheltuielile cu active cedate” are o valoare negativa de 68.131 lei.

Scaderea totala in suma neta la sfarsitul lui 2010 comparativ cu sfarsitul anului 2009 pentru aceste categorii de cheltuieli este in suma de 4.339.689 lei.

o       In componenta cheltuielilor inregistrate in 2010 sunt categorii de cheltuieli care au inregistrat si cresteri. Din aceasta categorie fac parte:

§         Cheltuieli cu personalul, asigurarile si protectia sociala – crestere de 1.117% in valoare neta de 148.982 lei

§         Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor: crestere de 87 % in valoare de 45.451 lei.

§         Cheltuieli cu prestatii externe: este inregistrata o suma de 98.788 lei in conditiile in care la sfarsitul anului 2009 valorile inregistrate erau negative.

Se remarca faptul ca valoriile cheltuielilor inregistrate la sfarsitul lui 2010 fata de 2009 reprezinta doar 8,31% insa scaderea lor nu a fost corelata cu scaderea mult mai ampla a veniturilor si astfel la sfarsitul perioadei rezultatul activitatii a fost tot unul negativ.

Ca si o concluzie asupra contului de rezultate inregistrat in perioada analizata se remarca faptul ca managementul societatii nu a reusit corelarea veniturilor cu cheltuielile inregistrate incepand cu 2008  si pana la sfarsitul perioadei analizate determinand ecarturi ce au condus la inregistrarea de rezultate negative ample. Dintre cauzele ce au determinat deteriorarea contului de rezultate enumeram:

 • Scaderea principalei surse de venituri incepand cu 2009 prin cedarea dreptului de inchiriere asupra spatiilor din cadrul Complexului Orizont 300 Brasov.
 • In 2009 pe fondul scaderii veniturilor din activitatea principala societatea decide achizitionarea unui imobil a carui pret depaseste cu mult valoarea veniturilor ce le incaseaza societatea din activitatea principala.
 • Pe fondul scaderii veniturilor si a cresterii exponentiale ale cheltuielolor neproductive societatea angajeaza personal crescand astfel cheltuielile cu personalul si protectia sociala.
 • In anul 2009 societatea inregistreaza cheltuieli cu impozite si taxe precum si cu despagubiri, amenzi si penalitati cu peste 57% fata de valoarea totala a veniturilor inregistrate in acelasi an.

B. Analiza situatiei patrimoniului:

Denumire indicator 31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Imobilizari necorporale

5,094.00

5,094.00

5,304.00

5,304.00

Imobilizari corporale

1,104,344.00

891,836.00

3,015,895.00

2,986,504.00

Imobilizari financiare

10,611.00

10,611.00

29,446.00

29,446.00

Total active imobilizate

1,120,049.00

907,541.00

3,050,645.00

3,021,254.00

Stocuri

36,914.00

18,527.00

13,409.00

14,068.00

Creante

3,135,114.00

2,823,830.00

744,523.00

731,062.00

Disponibilitati banesti

1,606,796.00

2,086,761.00

283,339.56

243,835.00

Total active  circulante

4,778,824.00

4,929,118.00

1,041,271.56

988,965.00

Cheltuieli in avans

249,205.00

269,201.00

242,154.00

254,824.00

Total active :

6,148,078.00

6,105,860.00

4,334,070.56

4,265,043.00

Datorii pe termen scurt (<1 an)

6,258,444.00

6,977,464.00

6,882,278.64

7,066,677.47

Datorii pe termen lung (>1 an)

106,398.00

0.00

0.00

0.00

Total Datorii:

6,364,842.00

6,977,464.00

6,882,278.64

7,066,677.47

Activ net

-216,764.00

-871,604.00

-2,548,208.08

-2,801,634.47

*Datele financiare de la 31.12.2010 se bazeaza pe balanta intocmita de societate dar la care se mai pot opera modificari conform legii pana cand se va depune alaturi de bilantul contabil la AFP Brasov.

Activul net contabil  =  ( active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans) – ( datorii sub un an + datorii scadente peste un an), a inregistrat valori negative pe toata perioada analizata.

Fata de elementele patrimoniale evidentiate in raportarile financiare la data de 31.12.2010, facem urmatoarele comentarii:

1.      ACTIVELE IMOBILIZATE – formate din :

 • Imobilizari necorporale: 5.304 lei formate din:

§         Alte imobilizari necorporale: in suma bruta de 11.543 lei si o valoare de amortizare de 6.239 lei.

 • Imobilizari corporale: in valoare neta de 2.986.504 lei formate din :

§         „Constructii” – in suma bruta de 2.982.419 lei si cu o valoare de amortizare de 109.020 lei. Activul cu valoarea cea mai mare este reprezentat de spatiul comercial achizitionat in 2009 al carei valoare de intrare a fost de 2.421.000 lei. Restul sumei in valoare bruta de 561.419 lei este format din constructii in valoare bruta de 37.814 lei si alte spatii comerciale in suma de 368.798 lei care au fost vandute iar incasarea se realizeaza in rate lunare.

De mentionat faptul ca  valoarea constructiilor a crescut substantial in luna septembrie 2009, prin achizitia unui spatiu la demisolul unei cladiri de 120 m.p., fara teren aferent la pretul de 2.421.000 lei, cu mult peste preturile practicate pe piata imobiliara . Imobilul nu a primit nici o folosinta , iar achizitia a avut loc cu putin timp inainte de solicitarea debitoarei  deschiderea  procedurii generale a insolventei.

Potrivit  inventarului  mijloacelor fixe ale societatii la data de 31.12.2010 in patrimoniul debitoarei se regasesc urmatoarele constructii:

Denumire

Valoare de inventar Amortizare lunara Valoare totala amortizata Valoare ramasa de amortizat
Spatiu comercial 142 B

2.421.000,00

6.304,69

100.875,04

2.320.124,96

Cladire administrativa

23.070,19

51,11

3.445,87

19.624,32

Constructie speciala

2.259,86

0,00

2.259,86

0,00

Toneta poliester

1.845,74

0,00

1.845,74

0,00

Toneta poliester

3.319,67

0,00

3.319,67

0,00

Toneta poliester

2.868,75

0,00

2.868,75

0,00

Toneta poliester

4.450,00

35.89

4.234,63

215.37

Total

2.458.814,21

6.391,69

118.849,56

2.339.964,65

§         „Instalatii tehnice, mijloace de transport” – in suma bruta de 471.010 lei cu o valoare de amortizare de 454.221 lei, valoare neta ramasa de 16.789 lei formate, conform inventarului de mijloace fixe, din centrale termice, convenctoare gaz, instalatii de incalzire si aer cald, generatoare, calculatoare si alte bunuri necesare in asigurarea functionarii complexului.

§         „Mobilier, aparatura birotica, echipamente” – o valoare bruta de 186.008 lei si cu o valoare de amortizare de 89.692 lei, valoare neta ramasa de 96.314 lei formate din aparatura reclama, instalatie sonorizari, sistem de televiziune telefoane, vitrine, monitoare etc.

 • Imobilizari financiare: 29.446 lei formate din creante imobilizate (cautiuni si alte creante afiliate in dosare aflate pe rolul instantelor judecatoresti).

2.      ACTIVELE CIRCULANTE – se compun din :

 • Stocuri: – in valoare de 14.068 lei si sunt formate exclusiv din „Furnizori debitori pt cumparari de bunuri de natura stocurilor”
 • Creante: in valoare de 731.062 lei formate din:

§         Clienti de incasat – 656.869 lei

§         Furnizori debitori pentru servicii si lucrari: 6.025 lei

§         TVA de recuperat: 23.636 lei

§         TVA neexigibil: debit 42.779 lei.

 • Disponibilitati banesti – in valoare neta de 243.835 lei formate din:

§         Conturi curente la banci : 6.034 lei

§         Casa : 1.907 lei

§         Avansuri decontare angajati: 235.894 lei, din care peste 74.000 lei, reprezinta sume ridicate din casa de bani chiar de catre administratorul social Rusu Stamatiade .

3.      CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS: in valoare totala de 254.824 lei, formate din:

 • Chirie in avans: 225.154 lei suma inregistrata in anii anteriori care nu are inregistrari contabile in 2010.
 • Avans Eugen Furdui: expert contabil: 17.000 lei.
 • Avans onorariu expert: 12.670 lei.

Din  analiza lichiditatii,  care reprezinta capacitatea de a face fata obligatiilor de plata pe termen scurt, prin posibilitatea de transformare a unor active circulante in disponibilitati banesti, care sa permita efectuarea platilor ce devin exigibile, raportand totalul activelor circulante la datoriile curente (asa cum au fost cuprinse in situatiile financiare) rezulta urmatoarele valori :

Denumire indicator

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Total active  circulante

4,778,824.00

4,929,118.00

1,041,271.56

988,965.00

Datorii pe termen scurt (<1 an)

6,258,444.00

6,977,464.00

6,882,278.64

7,066,677.47

LICHIDITATEA

0.76

0.71

0.15

0.14

*Datele financiare de la 31.12.2010 se bazeaza pe balanta intocmita de societate dar la care se mai pot opera modificari conform legii pana cand se va depune alaturi de bilantul contabil la AFP Brasov.

In conditiile in care valorile indicatorilor asa cum au fost prezentati in situatiile financiare, si avand in vedere criteriul potrivit caruia lichiditatea este nefavorabila daca lichiditatea calculata exprima valori subunitare, si favorabila daca lichiditatea este supraunitara, rezulta ca pe toata perioada analizata societatea a inregistrat o lichiditate nefavorabila.

Situatia datoriilor :

Datoriile acumulate de catre debitoare, conform inregistrarilor contabile si a inregistrarii la masa credala pana la aceasta data se prezinta astfel:

Datorii inregistrate in contabilitatea societatii  la data de 31.12.2010

TOTAL

Datorii inregistrate la masa credala confor tabel preliminar rectificat din 12.04.2010
Credite bancare + dobanzi aferente

0

0

Alte imprumuturi si datorii asimilate

2.071.077

2.927.521,00

Datorii furnizori / clienti creditori

1.543.384

1.788.134,72

Datorii clienti – fact. de intocmit (ct.418)

168.095

0

Datorii cu personalul si conturi asimilate

11.718

0

Obligatii catre bugetul  asigurarilor sociale, bugetul statului si bugetul local

3.261.149

3.692.648,00

Dividende de plata

9.500

0

Creditori diversi

0

0

TOTAL:

7.064.923

8.408.303,72

*Datele financiare de la 31.12.2010 se bazeaza pe balanta intocmita de societate dar la care se mai pot Faceopera modificari conform legii pana cand se va depune alaturi de bilantul contabil la AFP Brasov.

Facem precizarea , ca situatia de mai sus ,  cuprinde o creanta de 2.927.521,00 lei, fata de Pandele Liviu , care in realitate a  fost stinsa , fara insa a se reflecta in contabilitate.

Referitor la creantele inregistrate la masa credala, aratam ca tabelul preliminar rectficat a fost intocmit de catre primul administrator judiciar provizoriu desemnat CII FATU MARIA la data de 12.04.2010 iar multe din creantele solicitate in termenul prevazut de lege au fost inscrise partial sau total cu titlu provizoriu. Conform tabelului provizoriu al creantelor urmatorii creditori au fost inscrisi in mod provizoriu sub conditie suspensiva: AFP Brasov, CL-Directia Fiscala Brasov, SC SPIDER SRL, GHITA MIRCEA si SC TESECA IMPEX SRL. Toate creantele detinute de  toti cei 5 creditori,  sunt contestate de catre debitoare, dosarele aflandu-se pe rolul instantelor judecatoresti, in stare de judecata.

Conform anexei nr.1 la procesul-verbal intocmit la data de 12.04.2010, la adunare au fost prezenti urmatorii creditori: Pandele Liviu prin av., SC SPIDER SRL, Munteanu Daniela, Ghita Mircea, SC EGIZIO IMPEX SRL, SC VARFUL CU DOR SRL, SC LAVANDA SRL, SC TESECA IMPEX SRL, Preda Catalina, SC ANUBIR SA, SC AMBERTINA SRL, SC MIESS COM SRL, Mastacan Sterian si SC YOO TOO SRL. Creditoarea AFP Brasov a depus punct de vedere in scris.

Potrivit art.74 alin.3 ( in prezent abrogat prin art.I pct.32 din legea 169/24.07.2010) din lege prevedea ca “Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot în adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupã îndeplinirea conditiei respective.” Insa,  potrivit art.64 alin.5 astfel cum a fost modificat prin acelasi act normative, respective art.I pct.30 din legea 169/2010 “Titularii creantelor sub conditie suspensivt la data deschiderii procedurii, inclusiv creantele a caror valorificare este conditionata de executarea în prealabil a debitorului principal, vor fi îndreptatiti sa voteze si sa participe la distribuiri numai dupa îndeplinirea conditiei respective”. Fata de aceste texte de lege ( art.74 alin.3 in vigoare la data adunarii creditorilor si formularii cererii de fata, dar si art.64 alin.5 in vigoare in prezent), este evident faptul ca  hotararea adunarii creditorilor a fost luata cu incalcarea prevederilor legale.

Creditorii AFP Brasov, SC SPIDER SRL, Ghita Mircea si SC TESECA IMPEX SRL, ale caror creante au fost inscrise in tabelul preliminar sub conditie suspensiva, nu aveau drept de vot.

CAPITOLUL IV: CONCLUZII PRIVIND CAUZELE SI IMPREJURARILE CARE AU GENERAT INCETAREA DE PLATI

Cauzele care au condus la incetarea de plati, pornesc inca din  anii 2004-2006, cand debitoarea in baza unor contracte incheiate cu Fundatia Dacia – Scoala si Comert , plateste acesteia din urma suma totala de 6.653.691 lei, pentru pregatirea profesionala a  a salariatilor (in acea perioada numarul  mediu de salariati era de 40). Aceasta cheltuiala nu a contribuit la realizarea de venituri  in aceeasi proportie cu suma cheltuita .

O alta cauza, care persistat de-a lungul mai multor ani, o constituie scoaterea din activul societatii, a unor  importante sume de bani, sub forma avansuri trezorerie. Astfel soldul acestor avansuri era la 31.12.2007 de 1.558.675 lei, la 31.12.2008 a crecut la 2.011.178 lei, din care avansuri ridicate de catre numitul Pandele Liviu 647.756 lei si de administratorul social Rusu Stamatiade 1.179.576 lei., ajungand la data de 08.07.2009 la cel putin 2.421.000 lei (avans depus in acea zi in casa de bani de administratorul Rusu Stamatiade pentru cumpararea unui imobil). La  data de 31.12.2010 avansurile nejustificate sunt in suma de 235.894 lei, din care apartinand administratorului Rusu Stamatiade 74.683 lei; Sume ridicate din casa de bani sub forma avansurilor, au fost ridicate de administratorul social Rusu Stamatiade si dupa deschiderea procedurii ( peste 18.000 lei).

A contribuit la incetarea de plati si aparitia  starii de insolventa , transferul nejustificat  al sumei de 2.421.000 lei, catre Hess Mihai, prin cumpararea de la acesta a unui spatiu de 120 m.p. la demisolul unei cladiri,  edificat pe  terenul concesionat de Primaria Brasov.

Cauza principala care a condus la incetarea de plati a constituit-o incheierea Contractului de imprumut devenit titlu executoriu si a  „Actului de adjudecare” emis  de Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dinca &Corsate prin care D-lui Pandele Liviu domiciliat in Brasov, Str.Bisericii Romane Nr.88 i se adjudeca definitiv pentru suma de 687.570 USD (2.279.844,60 RON) dreptul de concesiune asupra terenurilor asa cum sunt ele prevazute in contractul de concesiune Nr.17/27.05.1997 inregistrat la Primaria Brasov sub nr.19913/27.05.1997 si a actului aditional nr.01/02.07.1997 inregistrata la Primaria Brasov sub nr.27.165/24.07.1997. In urma acestui act, debitoarea pierde principala sursa de venit, catre dl. Pandele Liviu. Nu se mentine de catre dl. Pandele Liviu nici cel putin  activitatea de incasare a chiriilor datorate in contul concesiunii, pentru care debitoarea detinea si detine contracte, ci o transfera la SC ORIZONT 3000 SRL in baza  Contractului  de mandat (interpunere) de la data de 01.10.2009 cu Act Aditional semnat de ambele parti la data de 22.12.2009, mandatata sa incaseze in numele lui Pandele Liviu sumele aferente chiriilor din dreptul de folosinta din inchiriere pe care toti chiriasii Complexului Comercial Orizont 3000 din Brasov.

Imprumutul contractat cu dl. Pandele Liviu, in acelasi timp  act de garantie, devenit apoi de executare silita, nu a fost necesar si mai mult a fost facut in defavoarea debitoarei, atat prin garantia acordata, ca s-a stipulat ca moneda euro , dar in realitate a fost realizata in lei,  precum si dobanda de 20 %, cu mult peste cea practicata pe piata bancara.

Unele operatiuni comerciale n-au fost evidentiate in contabilitate, precum contractul de concesiune incheiat cu Primaria Brasov, fapt ce a denaturat valoarea reala a activelor societatii  de la achizitie pana la instrainare,  dar si  incasarea contravalorii concesiunii vandute dlui Pandele Liviu, prin diminuarea imprumutului acordat de acesta, denaturandu-se in felul acesta veniturile debitoarei, si mentinerea unui grad de indatorare mai mare decat cel real.

Capitolul V: Concluzii cu privire la incidenta prevederilor art. 79-80 din Legea nr.85/2006 ;

Administratorul judiciar, intelege sa formuleze actiuni de anulare a Contractului de imprumut devenit titlu executoriu si a  „Actului de adjudecare” emis  de Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Dinca &Corsate prin care D-lui Pandele Liviu domiciliat in Brasov, Str.Bisericii Romane Nr.88 i se adjudeca definitiv pentru suma de 687.570 USD (2.279.844,60 RON) dreptul de concesiune asupra terenurilor asa cum sunt ele prevazute in contractul de concesiune Nr.17/27.05.1997 inregistrat la Primaria Brasov sub nr.19913/27.05.1997 si a actului aditional nr.01/02.07.1997 inregistrata la Primaria Brasov sub nr.27.165/24.07.1997,  intrucat considera ca au fost intocmite cu intentia partilor implicate de a sustrage bunuri si valori de la urmarirea creditorilor,  precum si contractul de vanzare – cumparare a imobilului – spatiu commercial de 120 m.p. incheiat de catre Hess Mihai in calitate de vanzator si debitoare in calitate de comparator la 15.09.2009 la pretul de 2.421.000 lei, considerand ca prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita.

Capitolul VI:  Concluzii cu privire la raspunderea persoanelor vinovate de ajungerea in starea de insolventa.

Din cele prezentate la capitolul IV al prezentului raport, rezulta vinovatia administratorilor sociali ai debitoarei, respectiv Rusu Stamatiade si Savin Cornel,  care prin unele masuri  dispuse au contribuit la ajungerea debitoarei in starea de incetare de plati.

Capitolul VII: Opinia administratorului judiciar  cu privire la sansele de reorganizare a activitatii debitoarei.

Principiul preeminentei procedurii reorganizarii judiciare fata de procedura falimentului, are atat o fundamentare economica si sociala cat si una legala. Atunci cand reorganizarea permite conservarea averii debitoarei, ca o afacere in stare de functionare si care aduce profit,  ea este de preferat falimentului. Totodata, prezinta si avantajul  ca se poate converti oricand in procedura falimentului, in situatia in care nu da rezultatele scontate.

In cazul de fata, administratorul  judiciar, a constatat ca in ceea ce priveste capacitatea debitoarei de a proceda la revitalizarea activitatii  prin propunerea unui plan de reorganizare, raportat la situatia economico- financiara  actuala, exista sanse numai in masura in care revine in folosinta debitoarei contractul de concesiune incheiat cu Primaria Brasov, din care rezulta singura sursa de venit. .

Administrator judiciar – CENTU  SPRL

Asoc. coordinator Centu Aurel