Încarc Evenimente

« All Events

 • Acest eveniment a trecut.

TSB DEVELOPMENT SRL

iunie 18, 2020 @ 8:00 am - iunie 24, 2020 @ 2:00 pm

CONVOCARE  ADUNAREA CREDITORILOR

 

 

 1. Date privind dosarul: număr dosar 5162/62/2013, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Andreea Oncioiu.
 2. Debitor: SC TSB Development SRL, CUI RO 19033254, Sediul: Braşov, Str. Sos. Cristianului, nr.18, birou 1, parter, jud. Braşov, Număr de ordine în ORC: J08/2197/2006.
 3. Lichidator: Cenţu SPRL; Sediul: Str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RFO II – 0258; CUI 22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel.
 4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator al debitorului SC TSB Development SRL, conform Sentinţei Civile nr. 879/SIND din 27.06.2017, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 5162/62/2013, în temeiul art. 17 alin 2 coroborat cu art.23 din Legea insolvenţei,

 

 

Convoacă  adunarea  creditorilor  debitorului: TSB Development SRL

 

 

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, str. Olarilor nr.16 la data de 24.06.2020 ora 14.00.

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunãrii prin împuterniciţi, cu procurã specialã si legalizatã sau, în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnatã de conducãtorul unitãţii. Creditorii pot vota si prin corespondentã. Scrisoarea prin care se exprimã votul, semnatã de creditor, semnãtura fiind legalizatã de notarul public ori certificatã si atestatã de un avocat, sau înscrisul în format electronic, cãruia i s-a raportat sau asociat semnãtura electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicatã prin orice mijloace si înregistratã la lichidator, înainte de data fixatã pentru exprimarea votului.

 

 

ORDINEA DE ZI

 

 

 1. Aprobarea noului grafic de plata a pretului de 1.920.000 euro+TVA aferent imobilului din patrimoniul debitorului pentru care societatea TIME DEVELOPMENT SRL a fost declarata ofertant final.

 

 

Informatii suplimentare:

Conform hotararii adunarii creditorilor din data de 16.01.2020 s-a aprobat oferta de cumparare a imobilului teren din proprietatea debitorului la pretul de 1.920.000 euro platibil in rate, in termen de 180 zile cu modificarea regulamentul de vanzare in sensul extinderii posibilitatii de valorificare prin negociere directa si vanzare directa conform art. 116 alin.2 si respectiv art. 118 din legea 85/2006. In data de 28.02.2020 s-a incheiat procesul verbal de negociere si desemnare ofertant final cu societatea TIME DEVELOPMENT SRL, iar ulterior, a fost publicat anuntul de supraofertare potrivit dispozitiilor art. 118 din legea 85/2006. In data de 03.04.2020, ca urmare a neinregistrarii niciunei supraoferte a fost incheiat procesul verbal de supraofertare ocazie cu care s-a constatat existenta adresei nr. 6 din data de 02.04.2020 din partea ofertantului final prin care a solicitat prorogarea termenului de semnare a procesului verbal de adjudecare a imobilului debitoarei pana la primirea unui raspuns si a ajungerii la un acord cu creditorul garantat B2Kapital Portofolio Management SRL. Prin adresa nr. 3122 din 10.06.2020 creditorul garantat B2Kapital Portofolio Management SRL a agreat urmatorul grafic de plata a pretului:

 1. suma de 192.000 euro+TVA contravaloarea a 1.098.258 lei a fost achitata cu titlu de garantie reprezentand 10% din pretul ofertat, la data de 02.03.2020;
 2. suma de 50.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 15.07.2020, in lei la cursul BNR din ziua platii;
 3. suma de 75.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 03.08.2020, in lei la cursul BNR din ziua platii;
 4. suma de 75.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 03.09.2020, in lei la cursul BNR din ziua platii;
 5. suma de 88.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 03.10.2020, in lei la cursul BNR din ziua platii;
 6. suma de 480.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 23.11.2020, in lei la cursul BNR din ziua platii;
 7. suma de 480.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 13.01.2021, in lei la cursul BNR din ziua platii;
 8. suma de 480.000 euro+TVA din pretul ofertat, ce se va achita cel tarziu la data de 03.02.2021, in lei la cursul BNR din ziua platii;

Detalii

Începe:
iunie 18, 2020 @ 8:00 am
Se termină:
iunie 24, 2020 @ 2:00 pm

Detalii

Începe:
iunie 18, 2020 @ 8:00 am
Se termină:
iunie 24, 2020 @ 2:00 pm