Încarc Evenimente

« All Events

  • Acest eveniment a trecut.

VEST PAN SA

iunie 18, 2020 @ 8:00 am - iunie 30, 2020 @ 2:00 pm

CONVOCARE ADUNAREA CREDITORILOR

 

 

1.Date privind dosarul: număr dosar 261/62/2013, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Monica Detesanu

2.Debitor: SC VEST PAN SA, CUI RO 13060845, Sediul: Brasov, str.Zizinului nr.109bis, jud. Brasov, Număr de ordine în ORC: J08/468/2000.

  1. Lichidator: Cenţu SPRL; Sediul: Str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258; CUI 22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel
  2. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vest Pan SA, conform sentintei civile nr. 894/15.06.2016, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 261/62/2013, în temeiul art. 23 si116-120 din Legea privind procedura insolventei

 

CONVOACÃ ADUNAREA CREDITORILOR

DEBITORULUI: SC VEST PAN SA

 

Sedinta adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr.16 la data de 30.06.2020 ora 14.00

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.

 

ORDINEA DE ZI:

 

  1. Aprobarea  raportului de evaluare a constructiei hala masini , a metodei valorificarii prin licitatie publica conform regulamentului prezentat.
  2. Aprobarea desemnarii Depozitul Arhivele Transilvania SRL , pentru prelucrarea fondului arhivistic al debitoarei la pretul de 49 lei/m.l. si pastrarea si conservarea acestuia la pretul de 0,99 lei/m.l./luna. .

 

Informatii suplimentare:

  1. Imobilul denumit HALA MASINI  este edificat pe terenul intravilan cu suprafata de 2.547 mp pe care il ocupa in totalitate . ( Terenul , a fost adjudecat de catre S.C. COMAT SA la licitatia publica din data de 21.05.2018) .  Regimul de inaltime : parter , suprafata construita : 2.547 mp, anun pif 1978, stare tehnica buna,. Proprietatea este situata in zona Uzina 2 a mun. Brasov , în incinta platformei industriale Oligopol, pe strada Zizinului nr. 109 Bis. Dispune de toate dotarile edilitare : apa, energie electrica, canalizare, gaz, servicii de telefonie si internet. Zona de amplasare este urbana periferica in vecinatate aflandu-se preponderent spatii cu destinatie industriala , spatii de productie si de depozitare. Accesul se realizeaza pe strada Zizinului , asfaltata cu doua benzi de circulatie pe sens,  pe loturi de teren proprietatea Grup Oligopol asupra carora detine drept de servitute de trecere cu piciorul si orice vehicul si pentru aductiuni subterane , terane si extraterane .
  2. Desemnarea Depozitul Arhivele Transilvania SRL  pentru prelucrarea si depozitarea fondului arhivistic al debitoarei, s-a facut in urma analizarii de catre lichidatorul  judiciar a si  a ofertelor: SC UBERUM SRL prelucrarea fondului arhivistic la pretul de 55 lei/m.l. , pastrarea si conservarea acestuia la pretul de 1,25 lei/luna; SC Safe Archive Nord SRL , prelucrarea fondului arhivistic la pretul de 65 lei/m.l. , pastrarea si conservarea acestuia la pretul de 1,50 lei/luna

Detalii

Începe:
iunie 18, 2020 @ 8:00 am
Se termină:
iunie 30, 2020 @ 2:00 pm
Categorie Eveniment:

Detalii

Începe:
iunie 18, 2020 @ 8:00 am
Se termină:
iunie 30, 2020 @ 2:00 pm
Categorie Eveniment: