Lichidator CENTU SPRL , vinde prin negociere directa bunuri proprietatea  MULTICONSTRUCT SRL – in faliment, : teren cu destinatia cale de accces  de 119,29 m.p. la   pretul de 13,5 lei /m.p.  Vanzarea va avea loc la data de 03.05.2019 , ora 12,00 la la sediul lichidatorului din Brasov strada Olarilor nr. 16.  Pentru bunurile neadjudecate, vanzarea se va relua saptamanal vinerea la aceeasi locatie , prêt si ora. .  Informatii suplimentare , la sediul lichidatorului sau la telefon 0268/418699, 0722/682086 , adresa email [email protected].