SC REALITATEA MEDIA SA

Subscrisa CENTU S.P.R.L. cu sediul in Brasov str Olarilor nr 16 , selecteaza  evaluator autorizat pentru evaluarea bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul debitoarei REALITATEA MEDIA SA-in faliment. Bunurile ce urmeaza a fi evaluate constau in doua apartament situate in Brasov, cca. 100 mijloace de transport functionale sau nefunctionale, echipamente electronice, mobilier si alte bunuri de natura obiectelor de inventa. Lista detaliata a tuturor bunurilor ce urmeaza a fi evaluate poate fi consultata pe site-ul lichidatorului, www.lichidari-evaluari.ro. In cazul in care exista persoane interesate,  se va transmite  o ofertă de întocmire a raportului de evaluare a activelor, ofertă ce va trebui să cuprindă o scurta prezentare a evaluatorului  durata de finalizare a lucrării precum și costul acesteia. Menționăm că evaluarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare, urmând a fi stabilită atât valoarea de piață cât și valoarea de lichidare a activelor. Oferta urmeaza a ne  fi comunicată pana cel tarziu 21.07.2023, ora 15.00, fie pe adresa de mail [email protected] , fax: 0268.41.86.99, fie la sediul societății  din Brașov, str. Olarilor nr. 16. Informatii  suplimentare se pot obtine la telefon 0268/41.86.99.

inventar cladiri

lista obiecte de inventar ACARTA

inventar amenajari spatii inchiriate CASA PRESEI

inventar aparatura echipamente birotica ACARTA

inventar aparatura echipamente birotica CASA PRESEI l

ista echipamente CASA PRESEI

lista obiecte invetar CASA PRESEI

lista inventar echipamente ACARTA

lista mijloace de transport

CONVOCARE AGOA ROMAN SA