Lichidator Centu SPRL cu sediul in Brasov, str. Olarilor nr.16 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor active din patrimoniul  SC IZOCON  SA – in faliment: Imobil compus din teren de 16684 m.p. cu urmatoarele constructii :  Cladire birouri; atelier tinichigerie; sopron materiale; baraca metalica;magazine metalica;baraca metalica; sopron metalic; vestiar ; sopron; beci; sopron metalic; baraca metalica;baraca metalica situat in Fagaras , strada Oxigenului nr. 111 inscris in urmatoarele carti funciare : CF 7010 ;  CF 104504 ; CF 100089 ; CF 104507 ; CF 104503 ; CF 104509 ; CF 100112 ; CF 104508 , la pretul de 360.000 lei; fara t.v.a., care se adauga potrivit prevederilor legale.  Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 26.09.2023  incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data licitatiei ,dosarul de prezentare la pretul de 3000 +TVA din pretul de strigare. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699 .  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 03.10.2023 si 10.10.2023 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.