Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, următoarele bunuri imobile si mobile , aflate în proprietatea PESCAROM-SIB N.N. SRL – în faliment:

Imobile teren fâneaţă cu construcţii, în suprafaţă de 18600 mp, extravilan Cârţa, înscris in CF nr. 3050/Carta, cu următoarele construcţii: 3 lacuri de pământ parţial betonate şi 10 bazine betonate cu destinaţie piscicolă, la preţul de strigare de 337.400 lei.

Bunuri mobile: Masă inox 2 buc la preţul de 55 lei/buc; Frigider dublu inox, la preţul de 490 lei; Dulap congelator dublu inox, la preţul de 30 lei; Expresor cafea, la preţul de 90 lei;  4 bucăţi Pompă Adast, la preţul de 900 lei / bucată; 3 bucăţi Aerator submersibil, la preţul de 320 lei / bucată. Preţurile de mai sus nu conţin T.V.A.

Licitaţia va avea loc în ziua de 18.01.2024 ora 11.00 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 24 ore înainte de începerea vânzării, însoţite de dovada plaţii caietului de sarcini în valoare de 5.000 lei + TVA pentru imobil si 300 lei+TVA pentru bunurile mobile şi a garanţiei de participare reprezentând 10% din preţul de strigare al bunurilor ce fac obiectul licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 25.01.2024, 01.02.2024, 08.02.2024 si 15.02.2024 la aceeaşi oră, adresă şi preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.