SC WOODMAN SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor bunuri din patrimoniul  SC WOODMAN SRL – in faliment: masina de control tridimesionala Tri-D-Ax pret de strigare 7.328 lei+TVA, compressor LACME +cuva de 900l pret de strigare 3.384 lei+tva,. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 31.01.2023  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 07.02.2023, 14.02.2023 si 21.02.2023 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC PROING DEVELOPMENT GROUP SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, bunuri identificate în averea debitoarei PROING DEVELOPMENT GROUP SRL– în faliment : generator curent Ausonia NSBC ,   2 buc  la pretul de 1.025 lei/buc; generator curent Mosa – GE33VSX –EAX  ,     la pretul de 1.900 lei;   frigider Whirlpool model ARC 4198X ,     la pretul de 100 lei;  Preturile nu contin tva.

Licitaţia va avea loc in ziua de 31  .08.2022 orele 14.00 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea vânzării. Preţul caietului de sarcini este de 500 lei + T.V.A.. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 07.09.2022; 14.09.2022 şi 21.09.2022 la aceeaşi oră, adresă si preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699,  sau 0722/682086 .

SC PESCAROM-SIB N.N. SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, următoarele bunuri imobile si mobile , aflate în proprietatea SC PESCAROM-SIB N.N. SRL – în faliment:

Imobile: teren fâneaţă, în suprafaţă de 3000 mp, extravilan Cârţa, amplasat la intersecţia DN1 cu DN7C Transfăgărasăn, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 3106/Cârţa, la preţul de strigare de 22.100 lei;  teren fâneaţă cu construcţii, în suprafaţă de 18600 mp, extravilan Cârţa, înscris in CF nr. 3050/Carta, cu următoarele construcţii: 3 lacuri de pământ parţial betonate şi 10 bazine betonate cu destinaţie piscicolă, la preţul de strigare de 843.500 lei.

Bunuri mobile: Hotă Bilancia Inox, la preţul de 1.002,00 lei; Grătar Mixt Giga, la preţul de 1.242,00 lei; Aragaz cu 6 ochiuri şi cuptor,  la preţul de 1.668,00 lei; Masă inox la preţul de 162,00 lei; Masă inox la preţul de 162,00 lei; Frigider dublu inox, la preţul de 1.452,00 lei; Dulap congelator dublu inox, la preţul de 43,20 lei; Expresor cafea, la preţul de 264,00 lei;  4 bucăţi Pompă Adast, la preţul de 2.678,00 lei / bucată; 3 bucăţi Aerator submersibil, la preţul de 954,00 lei / bucată. Preţurile de mai sus nu conţin T.V.A.

Licitaţia va avea loc în ziua de 26.08.2022 ora 10.30 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 24 ore înainte de începerea vânzării, însoţite de dovada plaţii caietului de sarcini în valoare de 500 lei + TVA şi a garanţiei de participare reprezentând 10% din preţul de strigare al bunurilor ce fac obiectul licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 06.09.2022, 13.09.2022 si 20.09.2022 la aceeaşi oră, adresă şi preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.

SC PESCAROM-SIB N.N. SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, următoarele bunuri mobile, aflate în proprietatea SC PESCAROM-SIB N.N. SRL – în faliment:

  1. Hotă Bilancia Inox cu motor 3×1,8, la preţul de strigare de 1.002,00lei;
  2. Grătar Mixt Giga, la preţul de strigare de 1.242,00 lei;
  3. Aragaz cu 6 ochiuri şi cuptor, la preţul de strigare de 1.668,00 lei;
  4. Masă inox O,7 X 0,7 X 0,85, la preţul de strigare de 162,00 lei;
  5. Masă inox 1 X 0,7 X 0,85, la preţul de strigare de 162,00 lei;
  6. Frigider dublu inox, la preţul de strigare de 1.452,00 lei;
  7. Dulap congelator dublu inox, la preţul de strigare de 43,20 lei;
  8. Expresor cafea, la preţul de strigare de 264,00 lei;
  9. 4 bucăţi Pompă Adast, la preţul de strigare de 2.678,00 lei / bucată;
  10. 3 bucăţi Aerator submersibil, la preţul de 954,00 lei / bucată. Preţurile nu conţin T.V.A.

Licitaţia va avea loc în ziua de 11.06.2020 ora 13.30 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 24 ore înainte de începerea vânzării, însoţite de dovada plaţii caietului de sarcini în valoare de 5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + TVA şi a garanţiei de participare reprezentând 10% din preţul de strigare al bunurilor ofertate. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele 18.06.2020 şi 25.06.2020 la aceeaşi oră, adresă şi preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.

SC AGROMELIV SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor active din patrimoniul  SC Agromeliv SRL – in faliment:

Teren arabil in suprafata de 3.031 mp si drum in cota de 1/12 din 5.888 mp situat in localitatea Reci, jud. Covasna la pretul de strigare  de  40.300 lei fara t.v.a.

Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 19.01.2023  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 0,1% din pretul de strigare al bunurilor.  Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 26.01.2023, 02.02.2023 si 09.02.2023 la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii.

SC NBM SRL

Lichidator CENTU SPRL anunta vanzarea prin licitatie publica din proprietatea NBM SRL – in faliment a imobilului compus din cladiri cu destinatia de locuinta si  anexe ( magazii ) si teren de 3.445 m.p. situat in Sercaia str. Principala nr. 151 , la pretul de 270.000 lei fara tva. Licitatia va avea loc  la sediul lichidatorului judiciar, din Brasov, strada Olarilor nr. 16 in ziua de 10.02.2023 la ora 13.00. Doritorii pot achizitiona caietul de sarcini, cu 24 ore inaintea sedintei de licitatie. Pretul caietului de sarcini va  fi  de 500 lei + t.v.a. Garantia de participare este de 10% din pretul de strigare al bunului care se doreste a fi achizitionat si se va achita cel tarziu cu 24 ore inainte de sedinta de licitatie. Informatii suplimentare, la sediul lichidatorului din Brasov, strada Olarilor nr. 16, sau telefon 0268/41.86.99 , email [email protected].

SC MELINDA CONSTRUCT SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor active din patrimoniul  SC MELINDA CONSTRUCT SRL – in faliment:

Incarcator Frontal Komatsu WA 100M-S la pretul de strigare  de  58.000 lei + t.v.a.; Teren intravilan de 4.000 mp localitatea Tohanul Nou, zona Sub Bortila, strada Mesteceni la pretul de strigare de 170.625 lei + TVA.

Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 05.10.2022 incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 500 lei pt. bunurile imobile si 300 lei pt. bunurile mobile. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 12.10.2022, 19.10.2022 si 26.10.2022 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC KAPRUN INVEST SRL

Lichidator  CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarele bunuri din componenta SC Kaprun Invest SRL- in faliment.

Teren arabil de  5000 mp situat in extravilanul comunei Haghig, jud.Covasna, pret strigare 3.375 euro  fara t.v.a., teren arabil de 2.205 mp situat in extravilanul comunei Reci, jud.Covasna, pret strigare 2.475 euro  fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 19.01.2023 incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+tva. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418.699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 26.01.2023 si 02.02.2023 la aceeasi ora si aceeasi locatie.

SC IZOCON SA

Lichidator Centu SPRL cu sediul in Brasov, str. Olarilor nr.16 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor active din patrimoniul  SC IZOCON  SA – in faliment: Imobil compus din teren de 16684 m.p. cu urmatoarele constructii :  Cladire birouri; atelier tinichigerie; sopron materiale; baraca metalica;magazine metalica;baraca metalica; sopron metalic; vestiar ; sopron; beci; sopron metalic; baraca metalica;baraca metalica situat in Fagaras , strada Oxigenului nr. 111 inscris in urmatoarele carti funciare : CF 7010 ;  CF 104504 ; CF 100089 ; CF 104507 ; CF 104503 ; CF 104509 ; CF 100112 ; CF 104508 , la pretul de 861.300 lei fara t.v.a. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 27.01.2023  incepand cu ora 11.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data licitatiei ,dosarul de prezentare la pretul de 0,5% +TVA din pretul de strigare al bunurilor imobile ce se doreste a se achizitiona. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0722/682086 sau 0268/418699 .  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 03.02.2023, 10.02.2023 si 17.02.2023 la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii.