ORIRUX COMPANY SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde prin licitaţie publică cu strigare proprietatea imobiliară aparţinând societăţii ORIRUX COMPANY SRL – în faliment compusă din: imobil teren, în suprafaţă de 10002 mp – Cârţa, înscris în CF nr. 100186/Cârţa, nr. top/cad. 100186, situat în extravilanul comunei Cârţa f.n, jud. Sibiu, la preţul de 29.740,50 lei, ce nu conţine TVA. Licitaţia va avea loc în ziua de 27.08.2020 ora 13.30 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Dosarul de prezentare se poate achiziţiona cu 24 ore înainte la preţul de 200 lei + TVA, moment până la care se va achita şi garanţia de participare reprezentând 10% din preţul de strigare. În caz de nevalorificare, licitatia se va repeta în zilele de 03.09.2020; 10.09.2020 şi 17.09.2020, la aceeaşi oră, adresa şi preţ. Informaţii suplimentare la telefon 0268/418699.
Conform raport evaluare, proprietatea subiect: este formată din 1 lot de teren, astfel:
 un lot de teren în suprafaţă totală de 10.002 mp situat în extravilanul comunei Cărţa f.n, având categoria de folosinţă – păşune (conform extrasului de de carte funciară),
 Localizare: extravilan comuna Cărţa, pozitie lateral Nord c.c.a 500 m de DN 1 f.n, cu acces din DJ 105D, înscris sub nr. top/cad , cad. 100186 în CF nr. 100186/Cârţa. Proprietatea are deschidere la drumul DJ 105D de c.c.a 29 ml. Acesul la proprietatea subiect se poate face din DJ 105D localitate: rurală, de tip comuna
 Forma geometrica: regulată, dreptunghiulara
 Topografie: plană
 Front stradal: 29 ml.
 Utilitati: apă -potabila la c.c.a 500m, curent – linie electrica de tip LEA MT Langa teren,
 Acesul la proprietatea subiect se poate face din DJ 105D.
 Tip zonă: preponderent agricola, cu terenuri arabile si pasuni. Proprietatea subiect este inconjurata de alte terenuri agricole cultivate,
 Zonă de amplasare: extravilan comuna Cărţa, la c.c.a 500m de DN1 cu acces direct din DJ 105D.
 Ambient: liniştit.
 Utilizare imobil: teren situat în extravilanul localitatii, agricol, categoria de folosinta – pasune
 Certificate, autorizaţii, restricţii: nu s-a prezentat certificat de urbanism din care să rezulte destinaţia sau restricţiile terenului.
 Regim juridic: extravilan
 Vecinătăţi: Est:- drum acces; Vest : – teren liber , Nord : :- teren liber , Sud: :- teren liber.
 Data evaluării: 03.09.2014
 Data cursului valutar: 03.09.2014 1EUR- 4,4060 RON
 Data inspecţiei: 29.08.2014.

BRAFOR SA

Lichidator judiciar CENŢU SPRL, cu sediul în Braşov, str. Olarilor nr. 16, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul  societăţii Brafor SA – în faliment cu sediul in Brasov:

  1. Proprietatea imobiliară înscrisă în CF nr. 23338 Comandău, având nr. cadastral 23338, compusă din teren în suprafață de 2.957 mp, și construcții: clădire gară cu nr. cad. 23338-C1; brutărie cu nr. cad. 23338-C2; garaj cu nr. cad. 23338-C3, începând de la preţul de 140.000,00 lei, ce nu conţine T.V.A.;
  2. Teren înscris în CF nr. 24247 Covasna, având nr. top: 5308, în suprafață de 122 mp, fâneață ”Buzaskertek”, regim juridic nespecificat în CF, intravilan conform PUG, începând de la preţul de 800,00 lei, ce nu conţine T.V.A.;
  3. Teren înscris în CF nr. 24248 Covasna, având nr. top: 5510, în suprafață de 140 mp, fâneață ”Buzaskertek”, regim juridic nespecificat în CF, intravilan conform PUG, începând de la preţul de 1.120,00 lei, ce nu conţine T.V.A.;
  4. Teren înscris în CF nr. 24249 Covasna, având nr. top: 2852, în suprafață de 428 mp, situat în intravilanul oraşului Covasna, str. Pava de Jos (DJ121), F.N., începând de la preţul de 13.600,00 lei, ce nu conţine T.V.A. .

Licitaţia publică se va desfăsura la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, str. Olarilor nr. 16, la data de 20.08.2020, ora 15.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei caietul de sarcini la preţul de  0,5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A. . Garanţia de participare va fi de 20% din pretul de strigare al bunurilor ofertate şi se achită în contul RO28BRDE080SV44036400800, deschis la BRD Groupe Société Générale S.A, pe numele debitoarei falite, cod fiscal 5765942. Relaţii suplimentare la telefon 0268/418699 sau 0722/682086. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia se va relua în zilele de  27.08.2020 şi 03.09.2020 la aceeaşi oră, aceeaşi locaţie şi aceleaşi condiţii.

acantus

Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarele bunuri din patrimoniul  SC HILL DEVELOPMENT SRL- in faliment.

Imobil teren in suprafata de 14.773,40 mp situat in Brasov, str. Drumul Poienii-zona Belvedere pornind de la pretul de  1.412.633 euro. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 15.10.2020  ora 11.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 5.000 lei+tva. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 12.11.2020 si 19.11.2020 la aceeasi ora si aceeasi locatie.

IMG RESEARCH SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde CRIOSAUNA – SPACE CABIN STANDARD –D identificată în averea debitoarei IMG Research SRL – in faliment, prin licitaţie publică cu strigare începând de la preţul de 48.618,00 lei, ce nu contine T.V.A. .

Licitatia va avea loc in ziua de 08.11.2019 orele 15.30 la sediul lichidatorului din Brasov, strada Olarilor nr.16. Dosarul de prezentare se poate achizitiona cu 24 ore inainte, la pretul de 0,5% lei + T.V.A. din preţul de strigare al bunurilor mobile ofertate, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A. . Garanţia de participare reprezintă10% din preţul de strigare. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în ziua de 15.11.2019, 22.11.2019 şi 29.11.2019 la aceeasi ora, adresa si pret. Informatii suplimentare la telefon 0268.418699.

SC ROMTOOLS SRL

Lichidator judiciar CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzare autoutilitara Ford Transit Connect, 2004, 85.000 km, motorina, pornind de la pretul de 5.000 lei fara TVA apartinand societatii ROM TOOLS. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 03.08.2021  incepand cu ora 12.00. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru bunurile neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 10.08.2021 si 17.08.2021  la aceeasi ora si aceeasi locatie.

UPRUC UTCH SA

Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare  pentru un numar  de 22 parcele teren categoria de folosinta drum, zona verde , platforma betonata , trotuar , parcare ,  detinute in cota indiviza cuprinsa intre 1/2 si 1/6  de catre UPRUCH UTCH  SA – in faliment cu sediul in Fagaras strada Negoiu nr. 1. Suprafelele ce revin fiecarei  cote aferente debitoarei UPRUC UTCH SA , sunt cuprinse intre 1 m.p. si 1000 m.p.  preturile de vanzare fiind  de 5 lei /m.p. pana la 10 lei /m.p. , in functie de suprafata parcelei ce se doreste a fi achizitionata . Preturile  nu contin taxa pe valoarea adaugata. Lista completa a  parcelelor  ce se scot la vanzare poate fi studiata la sediul lichidatorului. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 26.07.2021 incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei,  dosarul de prezentare la pretul de 100 lei + tva. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare si poate fi achitata in aceleasi conditii ca si dosarul de prezentare. Relatii suplimentare pot fi obtinute  la telefonul 0268/418699. Pentru parcelele neadjudecate, licitatia  se va relua in zilele de 02.08.2021, 09.08.2021  si 16.08.2021  la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC WOODMAN SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor bunuri din patrimoniul  SC WOODMAN SRL – in faliment: pistol cu gaz IM 901 pret de strigare 530 lei+tva, pistol cu gaz IM 350 pret de strigare 420 lei+tva, compressor LACME pret de strigare 2.040 lei+tva, masina de frezat CNC verticala Kondia la pretul de 30.410 lei+tva, masina de control tridimesionala Tri-D-Ax pret de strigare 9.160 lei+TVA, compressor LACME +cuva de 900l pret de strigare 4.230 lei+tva, carucior rotile regie proprie pret de strigare 25 lei+TVA. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 16.06.2021  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 100 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 23.06.2021 si 30.06.2021 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC PROING DEVELOPMENT GROUP SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, bunuri identificate în averea debitoarei PROING DEVELOPMENT GROUP SRL– în faliment, printre care: generatoare de curent, conform listei si preţurilor aflată la lichidatorul judiciar şi care va fi pusă la dispoziţie la cerere.

Licitaţia va avea loc in ziua de 17.09.2020 orele 11.00 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea vânzării. Preţul caietului de sarcini este de 5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A.. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 24.09.2020; 01.10.2020 şi 08.10.2020 la aceeaşi oră, adresă si preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.

SC ACANTUS 3D SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor active din patrimoniul  ACANTUS 3D SRL – in faliment:

Autoturism Mercedes Benz clasa E, 2002, 220.000 km la pretul de strigare de 16.000 lei+tva, autoutilitara Dacia 2004 la pretul de strigare de 2.500 lei+tva, autoturism Lancia dedra, motorina, 1992 la pretul de 1.120 lei+tva, autoturism Mazda 2500d, motorina 2003, punte rupta, la pretul de 3.000 lei+tva, autospeciala  – furgon frigorific DAF, 1997, 350.000 km la pretul de 8.000 lei+tva, autospeciala furgon  Ford Transit, 1997, la pretul de 2.650 lei+TVA, seminee cu preturi cuprinse intre 5000 lei si 35.000 lei fara TVA, alte utilaje diverse destinate prelucrarii pietrei. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 15.10.2020  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 300 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020 si 12.11.2020 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.