BRAFOR SA

Lichidator judiciar CENŢU SPRL, cu sediul în Braşov, str. Olarilor nr. 16, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile din patrimoniul  societăţii Brafor SA – în faliment cu sediul in Brasov:

  1. Proprietatea imobiliară înscrisă în CF nr. 23338 Comandău, având nr. cadastral 23338, compusă din teren în suprafață de 2.957 mp, și construcții: clădire gară cu nr. cad. 23338-C1; brutărie cu nr. cad. 23338-C2; garaj cu nr. cad. 23338-C3, începând de la preţul de 157.500,00 lei ce nu conţine T.V.A.;
  2. Teren înscris în CF nr. 24247 Covasna, având nr. top: 5308, în suprafață de 122 mp, fâneață ”Buzaskertek”, regim juridic nespecificat în CF, intravilan conform PUG, începând de la preţul de 900,00 lei ce nu conţine T.V.A.;
  3. Teren înscris în CF nr. 24248 Covasna, având nr. top: 5510, în suprafață de 140 mp, fâneață ”Buzaskertek”, regim juridic nespecificat în CF, intravilan conform PUG, începând de la preţul de 1.260,00 lei ce nu conţine T.V.A.;
  4. Teren înscris în CF nr. 24249 Covasna, având nr. top: 2852, în suprafață de 428 mp, situat în intravilanul oraşului Covasna, str. Pava de Jos (DJ121), F.N., începând de la preţul de 15.300,00 lei ce nu conţine T.V.A. .

Licitaţia publică se va desfăsura la sediul lichidatorului judiciar din Braşov, str. Olarilor nr. 16, la data de 11.06.2020 ora 14.30. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei caietul de sarcini la preţul de  0,5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A. . Garanţia de participare va fi de 20% din pretul de strigare al bunurilor ofertate şi se achită în contul RO28BRDE080SV44036400800, deschis la BRD Groupe Société Générale S.A, pe numele debitoarei falite, cod fiscal 5765942. Relaţii suplimentare la telefon 0268/418699 sau 0722/682086. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia se va relua în zilele de  18.06.2020 şi 25.06.2020 la aceeaşi oră, aceeaşi locaţie şi aceleaşi condiţii.

TEXTILE BLUE WASH

Lichidator CENTU SPRL organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri apartinand TEXTILE BLUE WASH SRL: autoutilitara  Mercedes Benz Sprinter 316 CDI, 476.000 km., 2014 pornind de la pretul de 50.200 lei + TVA si autoturism FIAT 500, benzina, 55.000 km., 2016 detinute in leasing financiar. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr. 16 la data de 07.02.2020 ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data tinerii licitatiei,  dosarul de prezentare la pretul de 200 lei+TVA.  Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate, licitatia  se va relua in zilele de 14.02.2020 si 21.02.2020  la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC UPRUC EXPORT SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor bunuri din patrimoniul  Upruc Export SRL – in faliment: autoturism Dacia Logan 2007, motorina, aprox. 100.000 km, pret strigare 6.000 lei fara TVA. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 05.05.2020  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 300 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 12.05.2020 si 19.05.2020 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

IMG RESEARCH SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde CRIOSAUNA – SPACE CABIN STANDARD –D identificată în averea debitoarei IMG Research SRL – in faliment, prin licitaţie publică cu strigare începând de la preţul de 48.618,00 lei, ce nu contine T.V.A. .

Licitatia va avea loc in ziua de 08.11.2019 orele 15.30 la sediul lichidatorului din Brasov, strada Olarilor nr.16. Dosarul de prezentare se poate achizitiona cu 24 ore inainte, la pretul de 0,5% lei + T.V.A. din preţul de strigare al bunurilor mobile ofertate, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A. . Garanţia de participare reprezintă10% din preţul de strigare. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în ziua de 15.11.2019, 22.11.2019 şi 29.11.2019 la aceeasi ora, adresa si pret. Informatii suplimentare la telefon 0268.418699.

SC ROMTOOLS SRL

Lichidator judiciar CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzare autoutilitara Ford Transit Connect, 2004, 85.000 km, motorina, pornind de la pretul de 6.720 lei fara TVA si autoutilitara furgon VW CADDY Furgon, 2004, 295.000 km, motorina, nefunctionala, pornind de la pretul de 2.640 lei fara TVA apartinand societatii ROM TOOLS. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 21.07.2020  incepand cu ora 12.00. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru bunurile neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 28.07.2020 si 04.08.2020  la aceeasi ora si aceeasi locatie.

UPRUC UTCH SA

Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare  pentru un numar  de 45 parcele teren categoria de folosinta drum, zona verde , platforma betonata , trotuar , parcare ,  detinute in cota indiviza cuprinsa intre 1/2 si 1/6  de catre UPRUCH UTCH  SA – in faliment cu sediul in Fagaras strada Negoiu nr. 1. Suprafelele ce revin fiecarei  cote aferente debitoarei UPRUC UTCH SA , sunt cuprinse intre 2 m.p. si 1000 m.p.  preturile de vanzare fiind  de 5 lei /m.p. pana la 10 lei /m.p. , in functie de suprafata parcelei ce se doreste a fi achizitionata . Preturile  nu contin taxa pe valoarea adaugata. Lista completa a  parcelelor  ce se scot la vanzare poate fi studiata la sediul lichidatorului. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 10.04.2020 incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 2 ore inainte de data tinerii licitatiei,  dosarul de prezentare la pretul de 100 lei + tva. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare si poate fi achitata in aceleasi conditii ca si dosarul de prezentare. Relatii suplimentare pot fi obtinute  la telefonul 0268/418699 sau 0722/682086. Pentru parcelele neadjudecate, licitatia  se va relua in zilele de 16.04.2020, 24.04.2020  si 04.05.2020  la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC WOODMAN SRL

Lichidator Centu SPRL  organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor bunuri din patrimoniul  SC WOODMAN SRL – in faliment:

Circular cu masa Dewalt pret de strigare 645 lei+tva, pistol cu gaz IM 901 pret de strigare 1.055 lei+tva, pistol cu gaz IM 350 pret de strigare 840 lei+tva, compressor LACME pret de strigare 4.075 lei+tva, masina de frezat CNC verticala Kondia la pretul de 60.815 lei+tva, masina de frezat CNC verticala Deckel Maho la pretul de 75.000 lei+tva, masina de control tridimesionala Tri-D-Ax pret de strigare 18.320 lei+TVA, compressor LACME +cuva de 900l pret de strigare 8.455 lei+tva, coloana de masura digitala TESA HITE PLUS pret de strigare 11.085 lei+TVA, carucior rotile regie proprie pret de strigare 45 lei+TVA. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 05.06.2020  incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la pretul de 300 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699.  Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 12.06.2020 si 19.06.2020 la aceeasi ora, aceeasi locatie si conditii.

SC ZANCIP COM SRL

Lichidator Cenţu SPRL cu sediul în Braşov, str. Olarilor nr. 16 organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile din patrimoniul Zancip Com SRL – în faliment conform dosar nr. 7923/62/2013 al Tribunalului Braşov, compuse dinstocuri de natura instalaţiilor. Lista completă a bunurilor scoase la vânzare şi preţurile se regăsec la lichidatorul judiciar Cenţu SPRL şi va fi pusă la dispoziţie la cerere. Licitaţiile se vor desfăşura potrivit celor aprobate de adunarea creditorilor şi vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr. 16, la data de 08.11.2019, ora 10.30. Ofertele de cumpărare se vor depune cu cel puţin 2 ore înainte de data şi ora licitaţiei. Dosarul de prezentare se poate achiziţiona la pretul de 5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + TVA. Garanţia de participare va fi de 10% din preţul de strigare al bunurilor ce se doresc a se achiziţiona. Relaţii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitaţia se va relua în zilele de 15.11.2019; 22.11.2019 şi 29.11.2019 la aceeaşi oră, locaţie şi aceleaşi condiţii.

SC PROING DEVELOPMENT GROUP SRL

Lichidator CENŢU SPRL vinde, prin licitaţie publică cu strigare, bunuri identificate în averea debitoarei SC PROING DEVELOPMENT GROUP SRL– în faliment, printre care: generatoare de curent, conform listei si preţurilor aflată la lichidatorul judiciar şi care va fi pusă la dispoziţie la cerere.

Licitaţia va avea loc in ziua de 30.08.2019 orele 12.30 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea vânzării. Preţul caietului de sarcini este de 5% din pretul de strigare al bunurilor ofertate + TVA, însă nu mai puţin de 100 lei + T.V.A.. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 06.09.2019; 13.09.2019 şi 20.09.2019 la aceeaşi oră, adresă si preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.