SC ROM TOOLS SRL

Lichidator judiciar CENTU S.P.R.L. organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarele bunuri din patrimoniul  SC ROM TOOLS SRL- in faliment .

Proprietate imobiliara compusa din casa de locuit situata in Brasov, Str. Alba nr.25-27, compusa din: 2 camere, 4 birouri, spatiu comercial, bucatarie, arhiva, 2 bai, 2 pivnite  si teren aferent in suprafata de 478 mp, la pretul de 787.000 lei, stoc de marfa de naura uneltelor, sculelor si echipamentelor pentru constructii. Lista completa si preturile acestora poate fi consultata la sediul lichidatorului judiciar.

Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 16.07.2018  incepand cu ora 14.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului pana in ziua licitatiei dosarul de prezentare la pretul de 5.000 lei + t.v.a. pentru imobil si 1% din valoarea bunurilor mobile ofertate dar nu mai putin de 50 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 23.07.2018, 30.07.2018, 06.08.2018 si 13.08.2018  la aceeasi ora si aceeasi locatie.

SC ORGANE DE ASAMBLARE SA

Administrator judiciar Centu SPRL cu sediul in Brasov, str. Olarilor nr.16 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea in bloc a tuturor activelor mobile si imobile din patrimoniul  SC ORGANE DE ASAMBLARE  SA – in reorganizare pornind de la pretul de 15.048.503 lei fara TVA. Lista acestora si preturile de vanzare  poate fi consultata la sediul lichidatorului judiciar  si  site-ul acestuia  www. evaluari – lichidari.ro. Licitatia publica se va desfasura potrivit  celor aprobate de adunarea creditorilor din data de 22.01.2021 si va avea loc la sediul administratorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 01.03.2021  ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de data licitatiei dosarul de prezentare la pretul de 15.000 lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 08.03.2021, 15.03.2021 si 22.03.2021,  la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii.

IMOBILE:

Nr.crt Denumire Nr.inventar constructie/teren Valoare de piata

(rotunjit)

RON
0 1 2 3
1 Cladire statie de conexiuni + teren aferent 1100500/T8559/1 101.749
2 Cladire statie reglare gaze + teren aferent 1100130/T8559/49 52.491
3 Hala caramida – NIPLURI + teren aferent 1100060 T8559/41 1.821.460
4 Hala caramida T.T vechi + teren aferent 1100113 T8559/42 1.882.332
5 Grup social S3 + central cu teren aferent 1100290 T8559/43 748.272
6 Hala tratament termic nou + teren aferent 1100580 T8559/51 1.726.654
7 Cladire laboratoare uzinale + teren aferent 1100590 T8559/53 1.209.964
8 Hala galvanizare noua + teren aferent 1100521 T8559/71 1.063.012
9 Cladire poarta 1 + teren aferent 1100470 T8559/54 65.403
10 Cladire statie pompe apa + teren aferent 1100460 T8559/46 60.678
11 Cladire statie pompe + teren aferent 1100120 T8559/13 28.667
12 Turn racire apa + teren aferent 2202540/T8559/14 7.322
13 Depozit lubrifianti + teren aferent 2200170 T8559/12 45.353
14 Platform depozit laminate + estacada la depozit laminate si teren aferent 2201100+2200010

T8559/17

272.525
15 Inst.electrica de forta (POST TRAF.9) + teren aferent 2202320 T8559/52 27.041
16 Put de mare adancime si teren aferent (zona de protectie) 2200370 T8559/44 119.645
17 Teren statie neutralizare (decantor) T8559/30 3.632
18 Teren statie neutralizare (cota 50%) T8559/36 2.615
19 Teren magazie șlam (cota 50%) T8559/37/2 1.855
20 Teren aferent rezervor apa supraf.24 mp T8559/47 3.486
21 Teren aferent PT7 (cota 3/10) T8559/67/2 3.472
22 Teren aferent rez.apă T8559/45 1.525
23 Teren aferent pod basculă T8554/18 3.244
24 Teren stație p-pe AMP 30 T8559/13 7.118
25 Teren turn răcire TR 600 T8559/14 3.230
26 Teren rezervor apă T8559/45 1.525
27 Teren stație p-pe T8559/46 10.387
28 Teren aferent rez.apă T8559/47 3.486
29 Teren post trafo PT7 (cota 70%) T8559/67/2 1.157
TOTAL 9.279.300

 

Terenuri ocupate de drumuri, platforme, zone verzi 

 

Nr.

Crt.

Nr.inv. Denumire Suprafața mp Valoare de piață
RON
0 1 2 3 4
3 T8559/13 Teren  cladire  statie de pompe  AMP 30    8559/13  suprafata  49.00 mp. 49.00 7.118
4 T8559/14 Teren  turn de racire  a apei  tr 600    8559/14   suprafata 36.00 mp. 36.00 5.230
6 T8559/18 Teren cladire si teren cantar bascula  CF  8559/18 suprafata 67.00 mp. 67.00 3.244
7 T8559/30 Teren statie de neutralizare ( decantor )  8559/30   suprafata 75.00 mp. 75.00 3.632
8 T8559/36 Teren  statie  neutralizare  ( 50% RR )   8559/36    suprafata  54.00 mp. 54.00 2.615
9 T8559/37/2 Teren  magazie  slam (50% RR )  8559/37/2  suprafata 38.27 mp. 38.27 1.855
14 T8559/45 Teren  rezervor apa  8559/45  suprafata  10.50 mp. 10.50 1.525
15 T8559/46 Teren cladire statie pompe  8559/46  suprafata 71.50mp. 71.50 10.387
16 T8559/47 Teren aferent rezervor  apa  8559/47  suprafata 24.00mp. 24.00 3.486
22 T8559/67/2 Teren  post trafo (PT7)  ( RR 30%)   8559/67/2 suprafata 23.90 23.90 1.157
26 T8559/76/22/1/01/A Teren 8559/76/22/1/01/A suprafata 235 mp. nr. cadastral 131391 235.00 34.138
27 T8559/76/22/1/01/G Teren 8559/76/22/1/01/G suprafata 569 mp. nr. cadastral 131397 569.00 82.658
28 T8559/76/22/1/01/Ja /lot 1 T8559/76/22/1/01/Ja /lot 1   suprafata 1840.30 mp. nr. cadastral 152343 1,840.30 267.295
29 T8559/76/22/1/01/Ja /lot 2/1 T8559/76/22/1/01/Ja /lot 2/1   suprafata 620.38 mp.(cota 97.51%) nr. cadastral 152344 620.38 90.120
30 T8559/76/22/1/01/Jd/lot2 Teren 8559/76/22/1/01/Jd/lot2  suprafața 60 mp. nr. Cadastral 159821 60.00 8.716
31 T8559/76/22/1/01/Je/lot3/2/1 Teren 8559/76/22/1/01/Je/lot3/2/1 suprafata 406 mp. nr.cadastral 163466 406.00 58.979
32 T8559/76/22/1/01/Je/lot4/2  Teren 8559/76/22/1/01/Je/lot4/2 suprafata 324 mp.nr.cadastral163601 324.00 47.067
33 T8559/76/22/1/01/Je/lot5  Teren 8559/76/22/1/01/Je/lot5 suprafata 999mp. nr.Cadastral 153773 999.00 145.124
34 T8559/76/22/1/01/Jf Teren 8559/76/22/1/01/Jf suprafata 1024 mp. nr. cadastral 135702 1,024.00 148.755
35 T8559/76/22/1/01/Jm/lot1 Teren 8559/76/22/1/01/Jm /lot1 suprafața 618mp. nr. Cadastral 155320 618.00 89.776
36 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/2/2 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/2/2 suprafata  71 mp. nr. Cadastral 164113 71.00 10.314
37 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/2/3 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/2/3 suprafata  3232 mp. nr. Cadastral 164115 3,232.00 657.313
38 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/5 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/5 suprafata 1160 mp. nr. Cadastral 158151 1,160.00 168.512
39 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/6 T8559/76/22/1/01/Jn/lot 2/6 suprafata 2469 mp. nr. Cadastral 158152 2,469.00 358.669
40 T8559/76/22/13 Teren  8559/76/22/13  suprafata 107.19 mp.

Cadastral 103643

107.19 15.544
41 T8559/76/22/14/1 Teren  8559/76/22/14/1   suprafata  1210,39 mp.(cota 90%) CF 103640 1,210.39 175.833
42 T8559/76/22/6/1 Teren  8559/76/22/6/1 suprafata 200 mp. nr.cadastral 130119 200.00 29.054
43 T8559/76/22/6/2 Teren  8559/76/22/6/2 suprafata 561.11 mp. nr.cadastral 130120 561.00 81.496
Total   2.540.990

Construcții speciale

Nr.

Crt.

Nr.inv. Denumire Nr.cad. Valoare de piață Obs.
RON
0 1 2 3 4 6
1 2200010 Estacada la depozit laminate Top8559/17 0,0 Inclus la poz.14 din anexa 5.1.
2 2200370 Puț de mare adâncime 0,0 Inclus la poz.17 din anexa 5.1.
3 2200480 Cond.apă ind.pt.incendiu uzină 0,0
4 2200510 Hidranți pt.incendiu 0,0 Inclus în valoarea halelor ind.
5 2201040 Rețea canalizare menajeră 0,0
6 2201050 Canalizare pluvială 0,0 Inclus în valoarea halelor terenurilor
7 2201100 Platforma depozit laminate Top 8559/17 0,0 Inclus la poz. 14 din anexa 5.1.
8 2201160 Rețea alimentare cu apă 0,0 Inclus în valoarea terenurilor
9 2201190 Inst.hidrotehnica interioare 0,0 Inclus în valoarea halelor
10 2201240 Inst.electrică de forță 0,0 s-a vândut cu secția șuruburi
11 2201280 Inst.electrică de forță PT4 0,0 Inclus în PT4
12 2201360 Platf.circulație din beton 0,0 Inclus în val.drumuri uzinale
13 2201380 Inst.electrică forță 0,0 Inclus în val.terenurilor construite
14 2201450 Instal.gaz metan în rețelele ex. 0,0 Inclus în val.terenurilor construite
15 2201540 Rețea apă recirculată 0,0 Inclus în val.turn răcire v.anexa 5.1. poz.12
16 2201740 Rețea apă industrială 0,0 Inclus în val.terenurilor construite
17 2201810 Inst.iluminat exterior uzina 0,0 Inclus în val.teren
18 2201870 Estacada metalică pt. pod 5T 0,0 Inclus în val. depozit laminate
19 2201880 Estacada metalică pt. pod 5T 0,0 Inclus în val. depozit laminate
20 2201990 Drumuri și platforme circulat v.anexa 5.1.5.
21 2202000 Împrejmuire gard prefabricate 2.094 Se va repartiza pe hale
22 2202020 Estacada pt. pod monogrindă 5T 0,0 Inclus în val.hală nipluri
23 2202030 Estacada pt. pod monogrindă 5T 0,0 Inclus în val.hală nipluri
24 2202100 Racord canalizare 0,0 Inclus în val.terenuri construite
25 2202110 Drumuri acces 0,0 v.anexa
26 2202290 Instal.de apă recircul. 0,0 Aferente AMP30 și AMP20 -* propunem casare
27 2202311 Drum uzinal la hala tratament 6.884 Va fi propus la vânzare odată cu hala trat.termic nr.top 8559/51
28 2202330 Instal.el.de forță – lab.incerc. 1.043 Va fi propus la vânzare odată cu cald.lab. nr.top 8559/53
29 2202340 Instal.de gaz metan 0,0 s-a inclus în val.terenurilor consturite și la inst.funcționale hale
30 2202360 Instal.electrică de forță 0,0 s-a inclus în val.terenurilor consturite și la inst.funcționale hale
31 2202370 Stație de neutralizare 0,0
32 2202390 Instal.hidrotehnice 0,0 Inclus în val.terenurilor ind.
33 2202410 Instal.hidrotehnica 0,0 Inclus în val.terenurilor ind.
34 2202440 Drumuri uzinale 0,0 v.anexa 5.1.5.
35 2202530 Turn de răcire apă 0,0 Propus ptr.demolare
36 2202540 Turn de răcire apă TR600 0,0 Aferent AMP30, propus ptr.demolare
37 MF

000158

Platforma acces 0,0 v.anexa 5.1.5.
10.021

Amenajări ale terenurilor

Nr. crt Nr.Inventar Denumire amenajari de teren An PIF Valoare de piață Obs.
RON  
0 1 2 3 4 6
1 1100664 Depozit Deseuri 01/06/2007 0,0
2 1100665 Depozit De Span 01/06/2007 0,0
3 2201220 Imprejmuire Uzina Din Beton 01/12/1973 1.440 Se va repartiza pe st.reglare gaz
4 2202572 Gard Imprejmuitor Poarta 01/06/2006 18.755 Se va repartiza pe clădire poartă și hala trat.termic
Total valoare 20.195  

BUNURI MOBILE:

Nr. crt. Nr.Inv. Denumire MF Data PIF Pret piata
lei
0 1 2 3 4
1 3302050 POST TRANSFORMARE PTB6 01 sept. 1976 4930
2 3302200 SEPARATOR TRIPOLAR STIN 10KV 01 ian. 1979 80
3 3302210 SEPARATOR TRIPOLAR STIN 10KV 01 ian. 1979 80
4 3302220 TRANSFORMATOR TTU-AL 1600KWA 01 mar. 1979 4520
5 3302230 TRANSFORMATOR TTU-AL 1600KVA 01 mar. 1979 4520
6 3302240 TRANSFORMATOR PUTERE 1600KVA 01 apr. 1979 4520
7 3302480 POST TRAFO 9 01 ian. 1989 4938
8 3302490 ALIMENTARE EN.EL.POST TRANSF. 01 oct. 1989 4097
9 3302492 TRANSFORMATOR 1000KVA 01 mai 2005 4097
10 3302493 GEN.DE ATMOSFERA CONTROLATA 01 mai 2005 59631
11 3302495 GENERATOR MEDIE FRECVENTA 01 dec. 2005 54595
12 3400014. MASINA DE TREFILAT UDZWA 31 dec. 2010 2712
13 3400015 MASINA DE TREFILAT UDZWA-OB.INV.- 01 mar. 1968 774
14 3400016 MASINA DE TREFILAT M 50 01 iun. 1967 774
15 3400071 STRUNG PARALEL 400X750 01 mai 1962 2324
16 3400081 STRUNG PARALEL 1A 616X750 01 dec. 1966 2712
17 3400082 STRUNG PARALEL 1A 616X750 01 dec. 1966 2712
18 3400185 MASINA DE RABOTAT SCHEPING 01 feb. 1968 3920
19 3400251 MASINA ROLAT FILET CU ROLE -OB.INV.- 01 oct. 1960 1351
20 3400253 MASINA ROLAT FILET CU ROLE -OB.INV.- 01 ian. 1962 1351
21 3400254. MASINA ROLAT FILET CU ROLE 31 dec. 2010 13070
22 3400255. MASINA ROLAT FILET CU ROLE 31 dec. 2010 5795
23 3400488 MASINA DE CRESTAT-HNU 01 iun. 1968 1456
24 3400640 MASINA DE SANFRENAT-SM2 01 feb. 1969 1274
25 3400643 STRUNG  SN 400X2000 01 mar. 1969 2712
26 3400657 PRESA AUTOMATA DE FORJAT – AMP 30- OB.INV.- 01 iun. 1969 1000177
27 3400669 MAS.DE PREL.PRIN ELECTROEROZ. – OB.INV.- 01 sept. 1969 5459
28 3400711 STRUNG DE REPRIZA 01 dec. 1969 1547
29 3400726 PRESA CU 4POSTURI-QPB131 01 apr. 1970 31905
30 3400727 PRESA CU 4POSTURI-QPB161 01 apr. 1970 7457
31 3400729 PRESA QPB 31 dec. 2009 200138
32 3400736 MASINA DE RECTIFICAT 01 iun. 1970 5810
33 3400753 MAS.AUTOM.DEFILETAT PIULITE 01 iul. 1970 1936
34 3400769 MAS.AUTOM.FILETAT PIULITE TIP 01 dec. 1970 1936
35 3400779 STRUNG SN 400X1000 CU POD 01 dec. 1970 3099
36 3400806 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 01 mar. 1971 5810
37 3400813 MASINA RECTIFICAT UNIVERSALA 01 iun. 1971 3920
38 3400814 MASINA RECTIFICAT UNIVERSALA 01 iun. 1971 3920
39 3400823 MASINA DE RECTIFICAT F.CENTRE 01 aug. 1971 3486
40 3400824 MASINA RECTIFICAT UNIVERSALA 01 aug. 1971 3920
41 3400829. MASINA DE DEBITAT BARE 31 dec. 2010 6841
42 3400831 MASINA RECTIFICAT PLAN SI PR. 01 sept. 1971 9297
43 3400845 MAS.AUTOM.FILETAT PIULITE 01 ian. 1972 1162
44 3400847 MAS.AUTOM.FILETAT PIULITE 01 ian. 1972 1162
45 3400851 MASINA RECTIFICAT INTERIOR 01 ian. 1972 3920
46 3400860 STRUNG PARALEL SN 400 01 apr. 1972 3022
47 3400866 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 01 mai 1972 3920
48 3400885 MASINA UNIVERS.ASCUTIT SCULE 01 iun. 1972 2712
49 3400888 STRUNG PARALEL E400M 1500 01 iun. 1972 3920
50 3400915 MASINA DE RECTIFICAT EXTERIOR 01 oct. 1972 4648
51 3400921 MAS.PREL.PRIN ELECTROEROZIUNE 01 nov. 1972 5459
52 3400930 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 01 feb. 1973 3680
53 3400984 MASINA DE RECTIFICAT PLAN 01 iun. 1973 3680
54 3400987 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 01 aug. 1973 3520
55 3401007. MAS.DE FILET.CU BACURI RFP6 31 dec. 2010 4590
56 3401013 STRUNG DE REPRIZA DN 350X360 01 feb. 1974 2324
57 3401014 MASINA RECTIFICAT UNIVERSALA 01 feb. 1974 3920
58 3401018 MASINA PREL.PRIN PILIRE 01 mar. 1974 2906
59 3401021 MASINA DE GAURIT G 12.5 01 apr. 1974 400
60 3401040 STRUNG SNA 320X1000 01 mai 1974 3280
61 3401041 STRUNG SNA 320X1000 01 mai 1974 3280
62 3401069 STRUNG PARALEL 01 aug. 1974 3280
63 3401100 MASINA DE DERULAT 01 nov. 1974 3099
64 3401114 MASINA FILETAT PIULITE CU 01 dec. 1974 1550
65 3401115 MASINA DE RODAT FILIERE 01 dec. 1974 1162
66 3401130 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA 01 apr. 1975 3520
67 3401177 PRESA CU 4 POSTURI-GB35 01 mar. 1972 71282
68 3401181 DERULATOR COLACI 01 apr. 1976 192
69 3401187 STRUNG DE REPRIZA DN 300 01 mai 1993 2160
70 3401200 MAS.HORNUIT SCULE METAL DUR 01 dec. 1976 4262
71 3401274 STRUNG SNA 320 01 apr. 1978 3280
72 3401296 MASINA DE ASCUTIT SCULE 01 iul. 1978 1123
73 3401353 MASINA FILETAT PIULITE SPEC. 01 iul. 1979 1162
74 3401360 MASINA SANFRENAT SM3 D=8-16 01 sept. 1979 7748
75 3401361 STRUNG DE DETALONAT DN-250 01 oct. 1979 2520
76 3401362 INSTALATIE INCALZIT 01 oct. 1979 24417
77 3401369 MASINA GAURIT G-13 CU BANC 01 nov. 1979 320
78 3401423 MASINA DE RECTIFICAT 01 iul. 1980 4080
79 3401425 MASINA DE GAURIT UNIVERSALA 01 aug. 1980 320
80 3401426 STRUNG SNB 400X750 01 aug. 1980 2280
81 3401428 STRUNG SNB 400X750 01 aug. 1980 2280
82 3401444 MASINA FREZAT UNIVERSALA 01 dec. 1980 2712
83 3401457 MASINA ALEZAT SI FREZAT 01 mar. 1981 5810
84 3401529 MAS.FREZAT UNIV. TIP FUS 32 01 mar. 1983 3100
85 3401531 MASINA DE GAURIT TIP G 13 01 mar. 1983 320
86 3401578 MASINA DE FREZAT FU 132 A 01 aug. 1983 192
87 3401590 MAS.DE FREZAT UNIV.TIP FUS 22 01 dec. 1983 4160
88 3401594 STRUNG NORMAL SN 320X750 01 mai 1984 3040
89 3401608 MAS.DE PREL.PRIN ELECTROEROZ. 01 dec. 1984 2880
90 3401616 MASINA DE RECTIFICAT FREZE 01 ian. 1985 3920
91 3401663 MASINA DE GAURIT TIP G 13 01 mar. 1986 320
92 3401666 STRUNG TIP SN 401X1000 01 mar. 1986 3920
93 3401673 MASINA DE FREZAT TIP FUS 22 01 mai 1986 3800
94 3401684 PRESA MECANICA PMC-40 01 sept. 1992 5808
95 3401723 MASINA PRELUCR.PRIN ELECTROER 01 dec. 1987 5459
96 3401762 PRESA MULTIPOZITIONALA 01 sept. 1988 44549
97 3401764 LINIE DE TRAT.TERM.-LI304 01 sept. 1988 205875
98 3401770 AGREGAT DE TRAS BARE DIAM DE 01 nov. 1988 13558
99 3401771 LINIE DE TRAT.TERM.-LI306 01 ian. 1989 142557
100 3401778 MASINA RECTIF.TIP RPO 200 01 apr. 1989 2905
101 3401782 MASINA RECTIF.ORIZ.RPPO-200. 01 iun. 1989 2905
102 3401817 CUPTOR NORMALIZARE D 28-00 01 iun. 1990 9437
103 3401851 PRESA AUTOMATA DE FORJAT – AMP 20 – 01 oct. 1991 405229
104 3401852 MASINA DE RECTIF.UNIVERSAL 01 oct. 1991 5230
105 3401870 VIRTELNITA PTR.MAS.DE TREFIL. 01 mai 1993 123
106 3401904 CIOCAN DE FORJARE TIP CFA 200 01 sept. 1994 30506
107 3401907 VIDEO SV 11K SERIA LF 800276  1 01 ian. 1995 165
108 3401908 TELEVIZOR COLOR SAMSUNG TIP C 1 01 ian. 1995 187
109 3401921 LINIE CONTINUA CARBONITRURARE 01 aug. 1997 250252
110 3401923 INST. PT PREP.ABUR TEHN. DEC. 01 apr. 1998 16948
111 3401924 INST. DE SABLARE TIP T85-HDL 01 apr. 1998 25235
112 3401928 POST TRANSFORMARE PT10 01 feb. 1999 4165
113 3401933 PRESA CU FRICTIUNE 130TF 01 iun. 2000 23057
114 3401935 PRESA CU FRICTIUNE 130TF 01 aug. 2001 45526
115 3401936 MASINA MAN. CU 3 AXE C-45-00 01 nov. 2002 4165
116 3401938 MAS.MAN. DE FILETAT CU 3 AXE 01 apr. 2003 4165
117 3401945 MASINA MAN.DE FIL.PIUL. 3AXE 01 mar. 2004 4214
118 3401952 PRESA CU FRICTIUNE DE 130TF 01 iun. 2006 2058
119 3401953 COMPRESOR DE AER CU SURUB 01 dec. 2006 5230
120 3401955 COMPRESOR SX 6/7.5 01 iul. 2007 6537
121 3401956 COMPRESOR CU SURUB BSD 82/8 01 aug. 2007 15253
122 3401957 COMPRESOR CU SURUB BSD 62/8 01 aug. 2007 15253
123 3401958 MASINA DE FILETAT TIP HNT 24B 01 feb. 2008 20314
124 3401959 MASINA DE FILETAT TIP HNT 32B 01 feb. 2008 18379
125 3401960 MASINA DE FILETAT TIP HNT 38B 01 feb. 2008 31258
126 3401961 MASINA DE FILETAT TIP HNT 45B 01 feb. 2008 36963
127 3401980 MODERNIZARE STATIE 01 dec. 2008 25226
128 34020202 CANTAR DE MACARA MCWL6TM 31 mai 2012 630
129 34020208 Transpaleta Electrica Pietonala 30 iun. 2012 3400
130 4500579 MICROSCOP DE ATELIER CU DISP. 01 apr. 1971 4245
131 4500766 AP.DE DURITATE BRINELL-WICKER 01 mar. 1974 420
132 4501296 MAS.DE INCERCAT LA TRACT.EU40 01 nov. 1981 1760
133 4501324 CIOCAN PENDUL (REZILIENTA) 01 dec. 1982 296
134 4501697 INSTALATIE HIDR.DEBITAT KAMAX 01 nov. 1985 262
135 4501736 MAS. DE INCERCAT LA TRACTIUNE-EUS-40 01 dec. 1987 3040
136 4502010 ANALIZATOR SPECTRAL E 982 01 mai 1996 7650
137 4502035 MICRODURIM.ISOMA M104A DIGIT 01 mar. 1997 2007
138 4502074 MICROSCOP MET.COMP.TIP MC 6 01 iun. 2004 2790
139 4502078 MASINA DE INGLOB.-MECAPRESS 2 01 nov. 2004 2070
140 4502079 VIDEOPROIECTOR TOSHIBA 01 iun. 2005 164
141 4502092 COPIATOR SHARP AR 5316 01 aug. 2007 350
142 56020219 MOTOSTIVUITOR TIP YALE Q 1600. 03 iul. 2013 4560
143 56020222 Instalatie de  decapare-fosfatare de capacitate redusa fara impact semnificariv de mediu 31 oct. 2013 38622
144 5608676 AUTOFURGON IVECO TURBODAILLY 01 dec. 2005 2614
145 5608678 AUTOVEHICUL TOYOTA CORROLA 01 dec. 2008 6050
146 7905622 DULAPURI METALICE 01 mar. 1978 75
147 7905623 DULAPURI METALICE 01 mar. 1978 70
148 7905624 DULAPURI METALICE 01 mar. 1978 70
149 7907095 MASA DE LUCRU 01 sept. 1978 35
150 7907096 MASA DE LUCRU 01 sept. 1978 35
151 7907097 MASA DE LUCRU 01 sept. 1978 35
152 7907098 MASA DE LUCRU 01 sept. 1978 35
153 7907655 RAFTURI METALICE PE VERTICALA 1 01 feb. 1979 63
154 7907867 RAFTURI METALICE PE VERTICALA 1 01 feb. 1979 63
155 7910580 INSTALATIE DE DEPOZITAT VERT. 01 mai 1982 63
156 7910644 INSTALATIE DE DEPOZITAT VERT. 01 iun. 1982 63
157 7911972 INST.DEPOZITAT PE VERTICALA   1 01 ian. 1984 70
158 7912014 DISP.SPEC.PT.PASTR.DOC.SECRET 1 01 feb. 1984 70
159 7912015 BANC DE LUCRU CU 2 ANEXE      1 01 feb. 1984 70
160 7912271 RAFT METALIC                  1 01 feb. 1988 63
161 7912272 RAFT METALIC                  1 01 feb. 1988 63
162 7912273 MASA DE LABORATOR             1 01 feb. 1988 42
163 7912274 MASA DE LABORATOR             1 01 feb. 1988 42
164 7912275 MASA DE LABORATOR             1 01 feb. 1988 42
165 7912624 PLATFORMA REPARATII F377-00 01 mar. 1990 49
166 7913091 BANC DE LUCRU F 341-00 01 iun. 1992 49
167 7913092 BANC DE LUCRU F 341-00 01 iun. 1992 49
168 7913108 CASA DE BANI(SEIF) 01 mai 1995 105
169 7913113 DULAP TIP DGO 1511 01 mai 1996 77
170 7913114 MASA TIP MC 1508 01 mai 1996 70
171 7913115 CORP MOBILA TIP CM 1507 01 mai 1996 84
172 7913116 SCAUN TIP DIR 100 01 mai 1996 63
173 7913117 BIROU TIP 1504 01 mai 1996 70
174 7913118 BIROU TIP 1504 01 mai 1996 70
175 7913119 BIROU TIP 1504 01 mai 1996 80
176 7913120 BIROU TIP 1504 01 mai 1996 80
177 7913122 DULAP TIP DGO 1511 01 mai 1996 88
178 7913123 DULAP TIP DGO 1511 01 mai 1996 88
179 7913124 MASA TIP MC 1508 01 mai 1996 80
180 7913125 MASA TIP MC 1508 01 mai 1996 80
181 7913126 MASA TIP MC 1508 01 mai 1996 80
182 7913127 CORP MOBILA TIP CM 1507 01 mai 1996 56
183 7913128 CORP MOBILA TIP CM 1507 01 mai 1996 56
184 7913129 CORP MOBILA TIP CM 1507 01 mai 1996 56
185 7913130 CORP MOBILA TIP CM 1507 01 mai 1996 56
186 7913134 COMODA TIP CTV 1513 01 iul. 1996 48
187 7913135 COMODA TIP CTV 1513 01 iul. 1996 48
188 7913136 CORP TIP C.M. 1507 01 iul. 1996 60
189 7913137 CORP TIP C.M. 1507 01 iul. 1996 60
190 7913138 MASINA DE SCRIS EL.ETP 510    1 01 ian. 1996 80
191 7913141 DULAP BAIE EUROPA 01 aug. 1997 80
192 7913142 CANAPEA FRIEDA IMIT. PIELE 01 aug. 1997 200
193 7913151 ELECTROSTIVUITOR CU FURCI 01 nov. 2009 2178
194 MF000160 LAPTOP TOSHIBA 31 dec. 2010 180
195 MF000175 PRESA CU FRICTIUNE AUTODOTARE 31 dec. 2010 1550
196 MF000189 CIOCAN FORJA 01 dec. 2011 24684
197 MF000191 LINIE NORMALIZARE 01 dec. 2011 7680
198 MF000192 PRESA DE STANTAT 31 dec. 2011 13975
199 MF000194 Pompa 6SR 18/13 PD 11kw 19 mai 2017 3375
200 MF000195 Tablou Electric T.A. Teh.1x11kw dol 19 mai 2017 1627
201 MF000199 IMPRIMANTA BROTHER MFC-8520DN REFSN 18 aprilie 2018 90
 TOTAL 3.197.997

SC PROMPT TRANS SA

Lichidator Centu SPRL  organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea  urmatoarelor mijloace de transport, terenuri si constructii din patrimoniul  PROMPT TRANS – în faliment:

– 3 (trei) autovehicule: „Autospecială pompieri” – BV 27 PAB la pretul de 55.180 lei, „Autospecială pompieri” – BV 26 PAB la pretul de 55.180 lei şi „Autoșasiu PRB” – BV 09 GKO la pretul de 9.013 lei. Preturile nu contin TVA;

– 3 (trei) parcele de teren intravilan identificate: cu nr. TOP 7324/16/2 (7.688 m2) la pretul de 1.520.124 lei, cu nr. TOP 7324/13/2 (5.588 m2 + şopron cu nr. cadastral C1 şi nr. Top 7324/13/2) la pretul de 1.035.110 lei si cu nr. TOP 7324/15 (352 m2) la pretul de 69.719 lei. Preturile nu contin TVA. Imobilele sunt ipotecate în favoarea Consiliului local Braşov-Direcţia Fiscală.

Bunurile sunt situate in Municipiul Brasov pe platforma SC ROMAN SA. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 12.01.2018  începand cu ora 14.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte dosarul de prezentare la valoarea de 1% din preţul bunului pentru care se opteaza dar nu mai puţin de 100 lei, la care se adaugă TVA.  Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare al bunului pentru care se opteaza. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 19.01.2018, 26.01.2018, 02.02.2018, 09.02.2018 la aceeasi ora locaţie şi conditii.

SC SA-KO CAPITAL SRL

Lichidator judiciar CENŢU SPRL vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri identificate în averea debitoarei  SA-KO CAPITAL  SRL – în faliment: AUTOTURISM SUZUKI, tipul: Vitara, capacitate: 1590 mc, tracţiune integrală, putere: 70 kw, an fabricaţie: 1995, combustibil: benzină, la preţul de pornire de 1.000 lei,  fara  T.V.A.

Licitaţia va avea loc în ziua de 18.06.2019 ora 14.00 la sediul lichidatorului din Braşov, strada Olarilor nr. 16. Ofertele se depun la sediul lichidatorului, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, însoţite de dovada plaţii caietului de sarcini în de 100 lei + TVA şi a garanţiei de participare reprezentând 10% din preţul de strigare al bunului ofertat. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în zilele de 25.06.2019 şi 02.07.2019 la aceeaşi oră, adresă şi preţ. Informaţii suplimentare la telefon/fax 0268/418699.

SC FUNDAMENTAL EXIM SRL

Lichidator Cenţu SPRL cu sediul în Braşov, str. Olarilor nr. 16 organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile din patrimoniul SC Fundamental Exim SRL – în faliment cu sediul în Braşov, Str. Sitei nr. 78, dosar nr. 578/62/2013 al Tribunalului Braşov, compuse din echipament tehnologic pentru desfăşurare activitate de confecţii textile. Lista completă a bunurilor scoase la vânzare şi preţurile se regăsec la lichidatorul judiciar Cenţu SPRL şi va fi pusă la dispoziţie la cerere. Licitaţiile se vor desfăşura potrivit celor aprobate de adunarea creditorilor şi vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr. 16, la data de 17.09.2020, ora 12.30. Ofertele de cumpărare se vor depune cu cel puţin 24 ore înainte de data şi ora licitaţiei. Dosarul de prezentare se poate achiziţiona la pretul de 1% + TVA din valoarea bunurilor mobile ce urmeaza a se achiziţiona, dar nu mai putin de 100 lei + T.V.A.. Garanţia de participare va fi de 10% din preţul de strigare al bunurilor ce se doresc a se achiziţiona. Relaţii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua în zilele de 24.09.2020 şi 01.10.2020 la aceeaşi oră, locaţie şi aceleaşi condiţii.

BRANDAN SRL

CENTU SPRL organizeza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor apartinand debitoarei BRANDAN SRL constituite din:  Conveior linie de vopsit/finisaj – 3.820 lei, Unitati de comanda  pentru programarea ciclului de uscare material lemnos  3 buc – 1.130 lei/buc. Preturile de mai sus nu contin TVA. Vanzarea  va avea loc in ziua de 11.12.2019 orele 11,30 la sediul lichidatorului din Brasov , strada Olarilor nr. 16 . Oferte se vor inregistra cu cel putin 24 de ore inainte de ora licitatiei. Dosarul de prezentare se poate achizitiona la pretul de 100 lei +tva,. Pentru bunurile ce nu vor fi adjudecate, licitatia se va repeta saptamanal, in fiecare zi de marti, la aceeasi ora, adresa si pret.  Informatii suplimentare la telefon 0268/418699 sau 0722/682086.

SC ROMARD SRL

Lichidator judiciar Centu SPRL organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri din patrimoniul  ROMARD SRL  – in  faliment:

Dacia Logan SD Ksedex, an fabricatie 2007, kilometri parcursi 169.000, prêt strigare 3.200 lei, Wolkswagen Passat, an fabricatie 2002, motorina, 4 motion , km. parcursi aprox. 400.000 , prêt strigare 2.250 lei,  filtru cafea (8 lei) , televizor Philips (30 lei) fotoliu (60 lei), garnitura hol ( 245 lei), imprimanta (2 buc. x 42 lei ) casa de bani  2 buc ( 145 lei si 610 lei), calculator   4 buc ( 2 x 60 lei, 2 x 80 lei) copiator Toshiba  ( 80 lei )  server intell ( 3 buc.x 145 lei ). Preturile sunt  fara tva. Stoc marfa de natura pieselor schimb autocamioane Roman: gestiunea Brasov – val.totala 111.150 lei fara tva,  gestiunea Ploiesti 65.910 lei + t.v.a, gestiunea Constanta 78.000 lei + tva. Licitatia publica va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, str. Olarilor nr 16 la data de 26.03.2021 incepand cu ora 13.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar  cu cel putin 24 ore inainte de data licitatiei dosarul de prezentare la pretul de 1% din valoarea bunurilor mobile ce se doreste a se achizitiona  dar nu mai putin de  50 lei + t.v.a. Garantia de participare va fi de 10% din pretul de strigare al bunurilor ce se doreste a se achizitiona. Relatii suplimentare la telefon 0268/418699. Pentru activele neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 02.04.2021, 09.04.2021 si 16.04.2021 la aceeasi ora si aceeasi locatie si conditii.

SC DAE LIGHTING COMIMPEX SRL

Lichidator CENTU SPRL vinde la data de 05.07.2019 ora 13.00 prin licitatie publica cu strigare articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj si cosmentice  apartinand SC DAE LIGHTING COMIMPEX SRL. Lista completa a bunurilor poate fi consultata la sediul lichidatorului. Licitatia se va relua saptamanal la aceeasi locatie si ora. Relatii suplimentare la sediul din strada Olarilor nr.16 sau la telefon 0268/41.86.99.

NICSTEEL SRL

CENTU SPRL organizeza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor apartinand debitoarei NICSTEEL SRL constituite din:, Dacia 1310 Break nefunctionala, motostivuitor Mitsubishi FD 30 dezmembrat, aparate de sudura, scule electrice , birotica, piese mobilier. Lista bunurilor si preturile de vanzare pot fi consultate la cerere.   Vanzarea  va avea loc in ziua de 03.10.2019 orele 10,30 la sediul lichidatorului din Brasov , strada Olarilor nr. 16 unde se vor depune si ofertele de achizitie. Dosarul de prezentare se poate achizitiona la pretul de 100 lei +tva,. Pentru bunurile ce nu vor fi adjudecate, licitatia se va repeta in fiecare zi de miercuri pe parcursul lunii octombrie, la aceeasi ora, adresa si pret.  Informatii suplimentare la telefon 0268/418699 sau 0731/025237.